Installatie Journaal
Installatie Journaal
Koolmonoxide: een echte sluipmoordenaar

Koolmonoxide: een echte sluipmoordenaar

Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, geurloos en smaakloos gas en ontstaat bij een onvolledige verbranding van op koolstof gebaseerde brandstoffen. Het gas is giftig en kan al bij lage hoeveelheden de dood tot gevolg hebben. Toch kan je dit relatief eenvoudig voorkomen. Hoe? Dat lees je verderop in dit artikel.

Koolmonoxide: een echte sluipmoordenaar

Koolmonoxide komt vrij door het verbrandingsproces in elk apparaat dat brandt op fossiele brandstoffen. Dit betekent dat elke boiler, verwarmer, kooktoestel of vuur dat brandt op gas, olie, hout of steenkool een zekere hoeveelheid CO produceert als bijproduct.

De hoeveelheid CO is mede afhankelijk van hoe goed een toestel is geïnstalleerd. De werking van het toestel zelf heeft daar ook invloed op. Een groot misverstand is dan ook dat koolmonoxide alleen vrijkomt bij verouderde apparatuur. Ook bij nieuwe apparatuur kan door een technisch defect of verkeerde installatie koolmonoxide vrijkomen.

Het gevaar voor bewoners

Koolmonoxide is niet waarneembaar door menselijke zintuigen. Bewoners zullen dus niks doorhebben als er koolmonoxide in de woning aanwezig is en kunnen niet direct reageren door te vluchten. Ook al is de hoeveelheid CO minimaal, als je hier over een langere periode aan blootgesteld wordt, heeft dat erg vervelende lichamelijke klachten tot gevolg.

Uit diverse onderzoeken, waaronder het onderzoek van de Gezondheidsraad, blijkt zelfs dat langdurige blootstelling aan lage concentraties koolmonoxide neurologische schade en hartproblemen kan veroorzaken.

Is er sprake van een hoge concentratie, dan kan iemand zijn/haar bewustwording verliezen en instorten. Vluchten is dan niet meer mogelijk. Is het iemand gelukt om te vluchten en komt iemand er levend vanaf, dan kunnen er op latere leeftijd alsnog complicaties optreden als gevolg van de koolmonoxidevergiftiging. In deze animatie is het gevaar van koolomonoxide duidelijk in beeld gebracht.

De rol voor woningcorporaties en installateurs

Woningcorporaties en installateurs hebben een grote rol in het realiseren van veilige woningen. Hierbij hoort ook dat woningen voorzien worden van goede detectiemiddelen, zodat bewoners bij koolmonoxidegevaar tijdig kunnen vluchten. Waar je als woningcorporatie of installateur aan moet denken in die rol, lees je hieronder.

De rol voor installateurs

Als installateur kun je meerdere rollen vervullen. Je kunt vanaf de start van het project betrokken zijn of bij enkel een deel. Je kunt te maken hebben met een aannemer, maar ook met een woningcorporatie als opdrachtgever. Wat je rol ook is, je kunt altijd wel iets bijdragen aan koolmonoxideveiligheid voor bewoners:

  • Kies voor kwaliteit en installeer slim en veilig

Installatiegemak hoeft niet ten koste te gaan van veiligheid. Stuur waar mogelijk aan op het gebruik van geschikte materialen en installeer koolmonoxidemelders op de juiste plekken.

  • Zorg ervoor dat iedereen binnen het project op de hoogte is van de aanpak

In sommige gevallen kun je invloed uitoefenen op (de aanpak van) een project. Zorg ervoor dat iedereen die deelneemt aan het project op de hoogte is van de aanpak. Merk je onduidelijkheid? Trek dan aan de bel bij de projectleider.

  • Wees alert bij onderhoud

Een koolmonoxidemelder helpt om bewoners te beschermen tegen de gevaren van koolmonoxide, maar is nooit ter vervanging van een goede installatie en regelmatig onderhoud van het apparaat. Voer je onderhoud uit, wees dan alert.

Een koolmonoxidemelder is nooit ter vervanging van een goede installatie en regelmatig onderhoud van het apparaat.


De rol voor woningcorporaties

  • Zorg voor een veilig beleid

Wanneer het gaat om koolmonoxide veiligheid, is regelgeving te generiek om op iedere situatie toe te passen. Als woningcorporatie kun je échte veiligheid voor bewoners creëren door een unieke aanpak voor iedere situatie te hanteren. Een kennispartner kan je helpen bij het ontwerpen van de beste oplossing die past bij het gewenste brandveiligheidsniveau.

  • Train installateurs en projectleiders of besteed het uit

Door installateurs en projectleiders te (laten) trainen, ben je ervan verzekerd dat iedereen dezelfde aanpak voor ogen heeft. Hiermee voorkom je dat er installatiefouten worden gemaakt en verklein je de kans op een ongeluk met koolmonoxide.

  • Informeer bewoners

Bij een woningcorporatie ligt ook de taak om bewoners te informeren. Wij hebben een aantal veelgestelde vragen van bewoners op een rij gezet om jouw corporatie te helpen bij het delen van informatie over koolmonoxidegevaar:

  • Wat moet ik doen als mijn koolmonoxidemelder een te hoge concentratie koolmonoxide in een ruimte meet?
  • Wat kan ik preventief doen om een koolmonoxidelek te voorkomen?
  • Mijn koolmonoxidemelder piept, wat moet ik doen?
  • Onderhoud en vervanging

Door koolmonoxidemelders frequent te (laten) testen, onderhouden en vervangen, kun je erop vertrouwen dat ze hun werk goed blijven doen.

Samen staan we sterk

Er zijn veel manieren om koolmonoxide- en brandveilige woonsituaties te creëren. Ben je benieuwd welke kansen er voor jouw woningcorporatie zijn, dan ondersteunt Hemmink graag. Als kennispartner voor koolmonoxide- en brandpreventie kijkt Hemmink graag mee naar passende opties. Samen staan we sterk voor veilige woningen.

Dit artikel is gesponsord door Hemmink