artikel

Do’s en don’ts brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

beveiliging

Totaalinstallateur Lomans verving afgelopen zomer de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in het Leerhotel het Klooster. Adviseur Jeroen Klinkenberg legt uit waar installateurs tijdens dergelijke werkzaamheden rekening mee moeten houden.  

Do’s en don’ts brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Bij het Leerhotel Amersfoort, gevestigd in een oud klooster uit 1952, moest de complete brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie worden vervangen. Na 2019 waren er van het oude systeem geen reserveonderdelen meer leverbaar. Het  systeem was niet goed meer te onderhouden.

Installatie vervangen

“Hoog tijd dus om de installatie volledig te vervangen. Nu kan hij weer minimaal vijftien jaar mee en kan de installatie ook worden gecertificeerd”, stelt Jeroen Klinkenberg, adviseur brandbeveiligingssystemen bij totaalinstallateur Lomans. Klinkenberg heeft inmiddels twintig jaar ervaring in het plaatsen en vervangen van brandbeveiligingsinstallaties.

Meter dikke muren

Bij het Leerhotel moesten alle componenten worden vervangen: signaalgevers, handmelders, de centrale, en een deel van de bekabeling. Klinkenberg: “Het project verliep erg soepel. Alleen de infrastructuur zorgde voor wat uitdagingen. Het klooster is een monumentaal pand met muren van soms wel een meter dik. Niet overal kon of mocht zomaar een gat worden geboord of een goot aangelegd. Om de aanpassingen te realiseren was goed overleg nodig.”

Brandveiligheid waarborgen

De zomervakantie was een gunstige periode voor de werkzaamheden, stelt Klinkenberg. “De school was in deze periode gesloten. Echter, dit betekende niet dat we de oude installatie gewoon konden weghalen. Dan zouden we gedurende zes weken geen detectie hebben. Bij het vervangen van brandmeldinstallaties geldt in principe altijd dat je de brandveiligheid tijdens de werkzaamheden moet waarborgen.”

Systemen aan elkaar koppelen

Het oude systeem moet met andere woorden gefaseerd worden overgezet naar het nieuwe systeem, zodanig dat de brandmeldinstallatie in het gehele gebouw blijft werken. “Belangrijk daarbij is dat de twee systemen aan elkaar worden gekoppeld zodat bij een brandmelding beide systemen worden geactiveerd.”

Installatie uit bedrijf nemen

In uitzonderlijke gevallen kan de brandmeldinstallatie wel volledig buiten werking worden gesteld, vertelt Klinkenberg. “Bij een ander project, in een groot congrescentrum, hebben we van de eigenaar en bevoegd gezag toestemming gekregen om de installatie volledig uit bedrijf te nemen en te vervangen wat de werkzaamheden vergemakkelijkte. Het congrescentrum was gesloten voor publiek tijdens de werkzaamheden en er waren alleen medewerkers van de betreffende organisatie aanwezig die bekend zijn met het gebouw. Dat dit mogelijk is, is echter meer uitzondering dan regel.”

Vakkennis

Bij het gefaseerd overnemen en het daarbij behorende programmeren komt vakkennis en ervaring kijken. “Wij voeren dit soort werkzaamheden het liefst met eigen personeel uit, soms aangevuld met uitzendkrachten. Eigen personeel is hiervoor gediplomeerd, heeft specialistische kennis die het bedrijf zich eigen heeft gemaakt en zijn op elkaar ingespeeld. Het is belangrijk om de verantwoordelijkheid in eigen hand te houden en een vaste aanspreekpunt voor de klant te hebben.”

CVV-certificatie

Heb je voldoende vakkennis in huis, dan kun je je ook laten certificeren, zegt Klinkenberg. “Het is een keurmerk waardoor klanten meteen weten dat ze een installateur met kennis van zaken in de arm nemen. Vreemd genoeg kan ieder installatiebedrijf momenteel nog een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie installeren aangezien certificeren – het CVV certificatieschema – vooralsnog niet verplicht is. Erg jammer is dat. Wel zien we dat steeds meer adviseurs en PvE- opstellers in de bestekken en PvE’s eisen dat de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden door een erkend branddetectiebedrijf.”

Productkennis

Niet alleen gedegen kennis van het vak, maar ook van het product draagt bij aan een goede bedrijfsvoering. “In Nederland zijn er ongeveer tien grote merken brandmeldinstallaties. Wij hebben er specifiek voor gekozen om slechts een paar merken te voeren, waar we dan ook alles mee kunnen. Onze programmeurs krijgen jaarlijks een opfriscursus bij de leveranciers. Ze worden bijgepraat over de installatie en alle programmeermogelijkheden. Vraagt een klant om een type of merk te installeren waar we nog niet mee hebt gewerkt, dan houden we wellicht de boot af of we schakelen een externe partij in.”

Slimme productkeuzes

Als installateur is het belangrijk om niet zomaar toezeggingen te doen, weet Klinkenberg. “Werken met een product zonder nodige voorkennis vraagt inwerktijd. Tenzij je met een onderaannemer met kennis van zaken samenwerkt. In beide gevallen wordt het duurder en ben je minder flexibel. Slimme keuzes maken met welke producten je wil werken en aangeven aan de klant waarom je die keuzes maakt, is heel belangrijk.”

Klantgericht werken

Een ander belangrijk punt is het meedenken met de situatie van de klant. “Bij vervanging in bestaande gebouwen is er niet altijd sprake van een leeg gebouw zoals bij de school in Amersfoort. Door de werkzaamheden zoveel mogelijk af te stemmen met de gebruiker, kun je de overlast tot een minimum beperken. Dit kun je doen door bijvoorbeeld boormomenten te plannen tussen 7 en 10 uur ‘s ochtends of na kantooruren. Ook gemaakte rommel moet je zo snel mogelijk zien op te ruimen. Aan servicegericht werken wordt tegenwoordig veel waarde gehecht.”

Brandveiligheid

Klinkenberg geeft nog een voorbeeld van meedenken met de klant. “Bij verbouwingen of herinrichtingen worden brand- en ontruimingsalarminstallaties nog vaak over het hoofd gezien. Of klanten beseffen niet helemaal wat dit allemaal inhoudt en welke kosten dit met zich mee kan brengen. Als een klant je benadert voor een andere installatieklus en dit heeft impact op de brandveiligheid, kun je dit als installateur ook melden. Het biedt wellicht extra kansen.”

Onderhoud brandveiligheidsinstallaties

Hetzelfde geldt voor het onderhoud van de installaties. “De eigenaar en gebruiker zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Zij zijn verplicht de installatie één keer per maand te testen en een logboek bij te houden. In de praktijk nemen bedrijven daar vaak weinig tijd voor. Een ondernemende installateur kan goed advies geven over de verantwoordelijkheden van de gebruiker, of aanbieden om deze maandelijkse taken over te nemen. De klant heeft minder kopzorgen, de brandveiligheidsmaatregelen zijn op orde en het biedt de installateur meer werk. Een win-win-win-situatie.”

Geen brandmelders in camera’s

Bij brandmeldinstallaties zijn niet zoveel technologische noviteiten, vindt Klinkenberg. “In verlichting, inbraak, camera, data-installaties en dergelijke volgen de ontwikkelingen elkaar snel op, maar bij brandmeldinstallaties blijft dat enigszins achter aangezien aan strenge eisen en normen moet worden voldaan.”

Brand detecteren

Technologisch kan er al veel meer dan wettelijk mag. “Er zijn bijvoorbeeld camera’s op de markt die niet alleen zorgen voor beveiliging en gezichtsherkenning, maar ook brand in een heel vroeg stadium kunnen detecteren. Het zou best kunnen dat over een aantal jaren de brandmeldinstallaties geïntegreerd worden in camera’s of omgekeerd, maar vooralsnog mag dit nog niet qua normering.”

Digitale brandweerpanelen

Sinds enkele jaren zijn er wel digitale brandweerpanelen op de markt. “Deze panelen bieden een meerwaarde bij grote complexe gebouwen en gebouwen waar vaak verbouwd wordt. De plattegronden op deze panelen zijn gemakkelijk aan te passen.”

Slimme brandmelders

Ook zijn er tegenwoordig ‘slimme’ brandmelders op de markt. “Deze melders  splitsen de ontvangen signalen op in afzonderlijke waarden, die in real time met behulp van complexe algoritmen worden vergeleken met voor gedefinieerde waarden. Deze melders herkennen lokale risico’s en mogelijke storende factoren zoals, douchestoom, stof of lasrook. Hierdoor wordt de branddetectie veel betrouwbaarder en geven ze slechts hoogst zelden een loos alarm.”

Reageer op dit artikel