nieuws

BIM-akkoord van veertien partijen in de bouw

digitalisering

Veertien aannemers uit de bouw hebben basisafspraken gemaakt over de levering van informatie en de structuur van bouwinformatiemodellen, gebaseerd op praktijkervaringen. Door gebruik te maken van wat er in de markt voorhanden is, zien zij een doorbraak van BIM bouwbreed. De deelnemende partijen denken hiermee een omkering in de bouw te kunnen bewerkstelligen waar integraal werken het uitgangspunt vormt.

BIM-akkoord van veertien partijen in de bouw

Door dezelfde taal te spreken, kan de Nederlandse bouwsector BIM snel laten renderen. Het doel van deze breed gedragen basisafspraken is dan ook: consistente en betrouwbare informatie op een efficiënte en effectieve wijze uitwisselen in de keten. Geen nieuw initiatief, maar een collectieve onderstreping van bestaande afspraken. De initiatiefnemers nodigen alle partijen in de Nederlandse bouwsector uit om zich aan te sluiten.

Goede basis

Het effectiever uitwisselen van informatie is nodig om de gefragmenteerde bouwsector efficiënter te maken en verspillende taken uit te bannen. Iedere opdrachtgever, iedere opdrachtnemer en elk project heeft nu vaak eigen, specifieke afspraken over hoe te communiceren met informatiemodellen. In de afspraken die nu gemaakt zijn, is de basis al afgestemd, wat processen direct aanzienlijk vereenvoudigt.

Door met veertien partijen kennis en praktijkervaringen vast te leggen in een structuur waar alle partijen het over eens zijn, zetten de initiatiefnemers een eerste stap. De basisafspraken dragen eraan bij dat iedere betrokken partij altijd informatie op een eenduidige manier kan vinden en aanleveren, waarmee de uitgewisselde modellen direct bruikbaar worden voor een ander.

Krachten verenigen

Op uitnodiging van BuildingSmart ontstond een groep initiatiefnemers bestaande uit Dura Vermeer, VolkerWessels, De Nijs, Heijmans, KlokGroep, Hurks, Waal, Trebbe, J.P. van Eesteren, TBI, Van Wijnen, Hendriks Bouw en Ontwikkeling, Smit’s Bouwbedrijf en de BAM.

De deelnemende partijen benadrukken dat zij niets nieuws hebben ontwikkeld, maar juist gebruik maken van wat er al is. Er zijn afspraken gemaakt over het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en over het borgen van objectinformatie.

Duidelijkheid en overzicht

Ook voor onderaannemers en leveranciers wordt informatiebeheer met deze basisafspraken een stuk overzichtelijker. Dit voordeel wordt groter naarmate er steeds meer opdrachtgevers en bouwbedrijven op dezelfde manier en in dezelfde structuur werken.

Een onderaannemer of leverancier verliest geen kostbare tijd meer met uitzoeken wat er wordt bedoeld en heeft sneller en beter zicht op de concrete vraag. Het loont dus veel meer om de digitale productcatalogus hierop in te richten.

Aansluiten betekent vooroplopen

De groep aannemers die dit initiatief nu omarmt, vormt slechts het begin. Het is een gegeven dat ook andere aannemers en bouwbedrijven tegen dezelfde zaken aanlopen. Hoe meer partijen zich aansluiten en bereid zijn mee te denken over de vervolgstappen, hoe eerder een aantal breed gedeelde frustraties tot het verleden behoort.

Iedereen die betrokken is bij de bouwsector wordt uitgenodigd kennis en ervaring toe te voegen aan de basisafspraken, om op die manier gezamenlijk de volgende stappen te zetten.

Bedrijven die zich willen aansluiten, kunnen zich melden bij BuildingSmart.

IFC

BIM is met behulp van een internationale IFC-standaard multifunctioneel inzetbaar. Partijen met verschillende software kunnen hierdoor dezelfde data verwerken. De Industry Foundation Classes (IFC) is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen van bouwinformatie. Omdat IFC onafhankelijk is, is men niet gebonden aan een of meerdere softwareaanbieders.

Met IFC kan de gehele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder, communiceren met dezelfde intelligente data zonder gegevensverlies. Vanaf Programma van Eisen tot gebouwbeheer kan er intelligente informatie worden overgedragen aan de verschillende disciplines in de bouwsector. Alle betrokkenen kunnen gewoon blijven werken in de door hun gewenste software, mits deze IFC ondersteunt.

BIM Praktijkdag 2016

Werkt u in de bouw, dan krijgt u onherroepelijk te maken met het Bouw Informatie Model (BIM). Logisch, want integraal samenwerken biedt grote kansen voor professionalisering en kostenbesparing. Maar deze kansen worden niet automatisch realiteit. In de praktijk komt u veel uitdagingen tegen en vergt BIM een investering op bijna ieder niveau van uw organisatie. Elke beslissing telt. Waarom het wiel zelf uitvinden als u kunt leren van de ervaringen van anderen? Kom naar de BIM praktijkdag en ontdek in één dag wat wel en wat niet werkt.
http://bimpraktijkdag.nl/

Reageer op dit artikel