artikel

Aanpassingen in de meterkastnorm

elektrotechniek

De meterkastnorm NEN 2768 uit 2016 is aangevuld met een wijzigingsblad. De gevolgen zijn beperkt, zeker ten opzichte van de ingrijpende herziening die in 2016 werd doorgevoerd.

Aanpassingen in de meterkastnorm
Foto: Hager

Door Ferdinand Pronk

NEN 2768 is de norm voor ‘meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen’. De normcommissie nam de norm in 2016 grondig onder handen. De inhoud wijzigde nauwelijks, maar de presentatie wel.

Hoogbouw en laagbouw

Er werd onderscheid gemaakt in hoofdstukken voor hoogbouw en laagbouw en voor woningen met een aansluiting op een warmtenet en woningen met gas. Groot voordeel is dat gebruikers van de norm sindsdien niet door het hele boekwerk hoeven bladeren, maar zich kunnen beperken tot het deel dat van toepassing is.

Minimale breedte meterruimte

Daarnaast waren er beperkte inhoudelijke veranderingen. Met een ervan waren installateurs in het bijzonder blij: de minimale breedte van de meterruimte groeide met twee centimeter. En dat betekende dat er een extra groepenkast kon worden geïnstalleerd. Tegelijk werden de afmetingen voor ruimten in laag- en hoogbouw gelijk, zodat met één type kast kon worden volstaan. Bovendien werden de ventilatie-eisen aangepast, om de opwarming van drinkwater, en dus het legionellagevaar te beperken.

Wijzigingsblad

“Belanghebbenden’ kunnen tijdens het maken van de norm commentaar geven. Maar in de praktijk komen gebruikers ook met opmerkingen als ze met de norm werken”, vertelt Rob Kotte, secretaris van  de normcommissie.  “Dat gebeurde ook na de herziening van de NEN 2768 van 2016. Dat was voor de normcommissie aanleiding om aan de norm een wijzigingsblad toe te voegen. Dit geeft onder andere een toelichting op de invoerwijze van leidingen in de woningen.”

Invoerwijze leidingen

Vóór de herziening van 2016 werden in de norm voorbeelden gegeven van de invoerwijze van leidingen. Die vervielen in 2016. Kotte: “In plaats daarvan stond aangegeven dat installateurs er over moesten overleggen met de nutsbedrijven. Dat vonden marktpartijen niet handig. Op hun verzoek zijn er nu voor verschillende situaties voorbeelden in het wijzigingsblad opgenomen. Zoals bij woningen op een verdieping en in het geval leidingen door bergingen of commerciële ruimten lopen. Op basis van de voorbeelden kan nu met de nutsbedrijven worden gesproken. Dat werkt een stuk efficiënter.”

Doorsnede meterruimte

Daarnaast zijn er vooral detailaanpassingen: de doorsnede van de meterruimte is vanwege afstemming met de IWUN-vouwbladen een paar millimeter veranderd en dat geldt ook voor de ruimtereservering van de gasleiding. Ook wordt er ruimte tussen de gasmeter en de achterwand verlangd, om de bevestiging van gasleidingen te vereenvoudigen. Verder is er een kleine wijziging in de tabel  voor de uitvoering van mantelbuizen van kunststof aangebracht. De materiaalomschrijving is veralgemeniseerd en de stijgleiding voor gasaansluitingen werd toegevoegd.

Ruimte in de meterkast

Installateurs klagen nogal eens over de beperkte ruimte die beschikbaar is voor het monteren van elektrotechnische componenten. Dat steekt vooral bij ‘all electric’ woningen, waar de ruimte voor de gasmeter onbenut blijft. Kotte nuanceert: “Normen zijn vrijwillige afspraken. Ze zijn gemaakt door een zo breed mogelijke afspiegeling van de markt. Bedrijven hebben de vrijheid om van de norm af te wijken, maar dan moeten ze daarover per geval vooroverleg hebben met de nutsbedrijven. Daarbij kunnen voor hetzelfde type woning per gebied andere eisen gelden, omdat je te maken hebt met andere combinaties van nutsbedrijven. Dat overleg komt de bouwsnelheid niet ten goede. De NEN 2768 is er in de jaren na de oorlog juist gekomen om vlot te kunnen bouwen. Je hoeft dankzij de norm niet steeds in overleg over de indeling meterkast en de plek van de invoeren.”

Toekomst

De normcommissie is zich overigens bewust van de wensen van de markt en de snelle technische ontwikkelingen. Om die reden denkt de commissie na over de ‘meterkast van de toekomst’. “Naar verwachting komt er een NTA (Nederland technische afspraak) die ingaat op veranderingen zoals aardgasloos en wensen rond compartimentering. Het onderscheid tussen meterruimte en technische ruimte blijft bestaan. Een NTA kent een eenvoudiger procedure en kan daarom sneller worden aangepast dan een norm. Daardoor kunnen in de NTA praktijkvoorbeelden worden beschreven. Als oplossingen zich hebben bewezen, kunnen ze alsnog in de norm worden opgenomen.” De NTA wordt eind dit jaar verwacht.

Reageer op dit artikel