nieuws

NEN 3840 gepubliceerd

elektrotechniek

Na de NEN 3140 voor laagspanning, is nu de norm voor de bedrijfsvoering van hoogspanningsinstallaties, NEN 3840, vernieuwd. Net als bij NEN 3140 verscheen ook de eerste versie van NEN 3840 in 1998.

NEN 3840:2011 omvat tevens NEN-EN 50110-1:2005 ‘Operation of electrical installations’ en NEN-EN 50110-2:2010 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Deel 2: Nationale bijlagen’

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerste druk zijn:

De bepalingen uit NEN-EN 50110-1 die betrekking hebben op laagspanningsinstallaties zijn niet opgenomen in NEN 3840. De norm NEN 3840:2011 is op zichzelf staand, waardoor het niet nodig is om voor Nederland naast NEN 3840 ook NEN-EN 50110-1 te gebruiken.

Meer informatie:  www.nen.nl

Reageer op dit artikel