nieuws

Nederlandse norm voor sterkstroomleidingen herzien

elektrotechniek

NEN 3207 ‘Geïsoleerde leidingen voor sterkstroom – Systemen voor de aanduiding van leidingtypen’ is herzien en gepubliceerd. Het gaat om een herziening van de versie uit 1990.

Ook zijn de Nederlandse termen en definities in overeenstemming gebracht met de definities uit het International Electrotechnical Vocabulary van IEC.

Buigzame leidingen

NEN 3207 legt termen en definities voor elektrische leidingen vast en beschrijft twee systemen voor aanduidingen van leidingtypen. Door de herziening maken buigzame leidingen nu deel uit van de verzameling kabels.

Verschillende leidingtypen

Toegevoegd is een bijlage C waarin de relatie tussen de verschillende leidingtypen onder andere in een diagram wordt toegelicht. Eveneens zijn de in Europees verband overeengekomen wijzigingen op Harmonisatiedocument 361S3 verwerkt in deze norm en zijn eerdere wijzigingsbladen (uit 1996 en 2000) opgenomen in de tekst.

Reageer op dit artikel