nieuws

Conferentie energieneutraal bouwen en installeren

elektrotechniek

De BuildUpSkills-conferentie op 5 juni bij MBO Amersfoort heeft als titel ‘Met nieuw vakmanschap energieneutraal bouwen!’. De conferentie is voor bedrijven en onderwijsinstellingen in de bouw- en installatiebranche die slim willen inspelen op de nieuwe Europese richtlijnen voor duurzaam bouwen en installeren.

Conferentie energieneutraal bouwen en installeren

Wat zijn de nieuwe richtlijnen en welke kansen bieden deze voor Nederland? Welke kennis en ervaring heeft de branche al in huis en hoe kan de kennisinfrastructuur voor de toekomst worden ingericht?

Doekle Terpstra (Uneto-VNI), Maxime Verhagen (Bouwend Nederland) en Energiecommisaris Ruud Koornstra geven hun visie op de vernieuwingsslag die in de branche gaande is en bieden inspiratie om actief met de verduurzaming van de gebouwde omgeving aan de slag te gaan.

Nieuwe energiedoelstellingen

Wie in de technische bouw- of installatiebranche werkt, krijgt te maken met de nieuwe Europese energiedoelstellingen voor 2020, 2030 en 2050. Energieneutraal bouwen neemt de komende jaren hierdoor een grote vlucht. Succesvolle verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt om nieuw vakmanschap, goede samenwerking én gedeelde ambities. Deze boodschap staat in de BuildUpSkills-conferentie centraal.

De consortiumpartners van BuildUpSkills maken op de conferentie de balans op van de in de afgelopen jaren opgedane kennis en ervaring bij het inrichten van de kennisinfrastructuur voor duurzaam bouwen. Ook bieden zij inzicht in hoe Nederland en andere landen in Europa invulling geven aan energieneutraal bouwen.

Leestip: Is de installatiebranche klaar voor een energieneutraal Nederland?

Vernieuwingsslag in de sector

Doekle Terpstra, Maxime Verhagen en Ruud Koornstra nemen de deelnemers vervolgens mee in hun visie op hoe zij de vernieuwingsslag binnen de branche willen stimuleren.

Door middel van interactieve presentaties en workshops verdiepen de deelnemers zich in het middagprogramma in wat de nieuwe Europese richtlijnen precies voor hen betekenen en hoe zij zo slim mogelijk op de nieuwe ontwikkelingen kunnen inspelen.

Afronding BuildUpSkills-traject

De conferentie markeert de afronding van het in 2011 gestarte BuildUpSkills-traject. BuildUpSkills is een Europees subsidieproject dat in Nederland is opgepakt door verschillende partijen in de bouw- en installatiesector. In Nederland gaat het om de volgende organisaties: OTIB (penvoerder), ISSO, SBR, Kenteq, Hibin en MBO-Diensten. Doel van het project is de kennis van de medewerkers in de bouw- en installatiesector te verstevigen, zodat de branches klaar zijn voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Binnen het project zijn 70 modules ontwikkeld waarmee vakmensen op mbo-niveau hun vakmanschap kunnen versterken. Deze modules gaan onder andere over energetische verduurzaming van de gebouwde omgeving met technieken als warmtepompen, isolatie- of zonnewarmtesystemen.

Aanmelden conferentie

De conferentie ‘Met nieuw vakmanschap energieneutraal bouwen!’ vindt plaats op dinsdag 5 juni van 10.00 tot 16.00 uur bij MBO Amersfoort, Hardwareweg 15 in Amersfoort.

Lees ook:

Energiemodule moet energieneutraal bouwen en renoveren goedkoper maken

 Met gasloos bouwen komen er hele leuke uitdagingen bij

MorgenWonen breekt met traditioneel centraaldozensysteem

 

Reageer op dit artikel