nieuws

Een VOP mag minder dan een VP

elektrotechniek

Naast de Vakbekwaam Persoon (VP) kent NEN 3140 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning) onder andere ook de ‘Voldoende Onderrichte Persoon’. Ook deze moet een schriftelijke ‘Aanwijzing’ krijgen van zijn/haar werkgever, of namens de werkgever van de binnen de organisatie hoogstverantwoordelijke op elektrotechnisch gebied.

Een VOP mag minder dan een VP

Een VOP hoeft geen elektrotechnische vakopleiding te hebben gevolgd, en mag na voldoende instructie – onder andere over de mogelijke gevaren van elektriciteit – slechts elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren die een beperkt risico met zich meebrengen. Daar valt het inspecteren van een elektrische installatie niet onder, want daarvoor moet je minstens een aanwijzing als Vakbekwaam Persoon op zak hebben.

Inspecteren elektrische apparatentesters

Richard Groenewegen, lid van de normcommisie van NEN 3140: “De hoofdregel is dat je voor een inspectie volgens NEN 3140 een Vakbekwaam Persoon moet zijn. Maar voor het inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen gebruik je ‘apparatentesters’, heel eenvoudige testapparatuur. Daarbij is het risico dermate laag, dat dat ook een Voldoende Onderrichte Persoon dat soort inspecties mag uitvoeren.”

Spanningsloos

Andere eenvoudige elektronische werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het vervangen van lichtschakelaars en armaturen in een spanningsloze installatie. Ook voor een VOP geldt overigens dat hij of zij weet welke gevaren zijn verbonden aan het werken met elektriciteit en hoe je moet voorkomen dat je daar slachtoffer van wordt.

Leestip: 

Is NEN 3140 nou wel of niet verplicht?

 

Reageer op dit artikel