nieuws

Online verkochte elektronica voldoet vaak niet aan Europese voorwaarden

elektrotechniek

Elektronica die via online platforms wordt aangeboden voldoet lang niet altijd aan de Europese kwaliteits- en veiligheidsstandaarden. EucoLight organiseerde een workshop over dit onderwerp.

Online verkochte elektronica voldoet vaak niet aan Europese voorwaarden

Tijdens de workshop van EucoLight in Brussel spraken meer dan 100 experts. Het ging over  de wijdverbreide beschikbaarheid van producten via online platforms die niet voldoen aan standaarden. Bijvoorbeeld ten aanzien van consumentenveiligheid, btw-voorschriften en milieuverplichtingen.

Elektrische veiligheid

Ieva Vardanyan, market compliance manager van de Lighting Industry Association (LIA), vertelde over een onderzoek naar de veiligheid van aankopen die gedaan werden door mystery-shoppers. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat aan diverse producten die online worden aangeboden ernstige risico’s kleven ten aanzien van de elektrische veiligheid. Volgens de LIA is het niet voldoende deze producten van de markt te weren. LIA vindt dat de situatie ook vraagt om aanpassingen in wetgeving en krachtiger middelen voor markttoezicht.

BTW-ontwijking

Richard Allen, lobbyist van Retailers Against VAT Abuse Schemes (Ravas), beschreef de grote omvang die BTW-ontwijking kan aannemen bij verkoop via online platforms. Zijn stelling was dat online platforms in dit opzicht een grote verantwoordelijkheid hebben.

Oneerlijke concurrentie

Nigel Harvey, chief executive van Recolight en vice-voorzitter van EucoLight deed verslag van een onderzoek van het WEEE Scheme Forum. In hoeverre voldoen producten die worden aangeboden via een van de belangrijkste online platforms aan de WEEE-richtlijn? WEEE is de afkorting van ‘Waste Electrical and Electronic Equipment’. Dit is in het Nederlands ‘Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur’ (AEEA).  Uit dit onderzoek bleek dat 54% van de elektrische gereedschappen, 76% van de ledlampen en 88% van de fitnesshorloges niet-conform waren.

Controle

Nigel Harvey: “De bewijzen tonen aan dat op grote schaal verkoop van niet-WEEE-conforme producten plaatsvindt via online verkoopplatforms. Traditionele winkelbedrijven controleren al sinds jaar en dag of producenten voldoen aan de regelgeving, partijen die online opereren kunnen – en moeten – dit ook doen. Er is geen enkel excuus voor het bewust meewerken aan de verkoop van producten die niet voldoen aan wet- en regelgeving.”

‘Op kosten gejaagd’

Monika Romenska is regulatory & public affairs manager van EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance. Dit is de Europese organisatie die zich bezighoudt met verpakkingsafval). Romenska: “Verkopen op afstand vertegenwoordigen in sommige lidstaten al tot 20 of zelfs 30% van de markt in diverse afvalstromen. Door het ontwijken van de kosten voor de inzameling en recycling vormen verkopen op afstand een verstoring van de markt: producenten die zich wel aan de regels houden worden hierdoor op oneerlijke wijze op kosten gejaagd. Dit gaat ten koste van de competitiviteit van deze bedrijven.”

Maatregelen

Het belang van meer consumentenvoorlichting kwam tijdens de bijeenkomst ook aan  bod, evenals handhavingsmaatregelen op nationaal zowel als supranationaal niveau. Marc Guiraud, secretaris-generaal van EucoLight: “Het is noodzakelijk dat beleidsmakers en online platforms in actie komen tegen de online verkoop van niet-conforme producten.”

EucoLight

In EucoLight zijn 16 Europese stichtingen verenigd, waaronder het Nederlandse LightRec.

Reageer op dit artikel