nieuws

NEN 3140 en NEN 3840 herzien

elektrotechniek

NEN 3140 en NEN 3840 zijn aangepast. Het gaat om de normen voor het beheer van elektrische installaties en het werken eraan.

NEN 3140 en NEN 3840 herzien

In de herziene versie van NEN 3140 zijn onder andere de onderstaande onderwerpen bekeken en uitgewerkt.

Tabel beschermingsmaatregelen vlambogen

In een tabel zijn de noodzakelijke beschermingsmiddelen tegen vlambogen opgesteld. Daarbij is gekeken naar:

  • het type automaat
  • de smeltveiligheid
  • de mate van bescherming tegen vlambogen
  • het soort persoonlijk beschermingsmiddel

Met deze tabel is voor veel situaties snel te bepalen welke maatregelen nodig zijn.

Installatie Journaal heeft een gratis tool waarmee de vlamboogenergie kan worden berekend op een  bepaalde afstand van de installatie.

Tabel gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

In een andere nieuwe tabel staan aanbevelingen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij ‘handschoenen’ wordt bijvoorbeeld onderscheid tussen vlamwerende en isolerende handschoenen. Ook wordt een link gelegd naar Europese en internationale normen.

Werkdomeinen IV en WV

Het werkdomein van de installatieverantwoordelijke en de werkverantwoordelijke zijn onder de loep genomen en aangepast. Waar houden werkdomeinen op en onder welke omstandigheden kunnen ze worden overgenomen. Ook wordt er ingegaan op situaties waarin geen werk- of installatieverantwoordelijke is aangewezen.

Ook deze onderwerpen zijn herzien:

  • veiligheidsniveau
  • inspecties
  • veilige scheiding van stroomketens

Wijzigingen NEN 3840

In NEN 3840  zijn in het toepassingsgebied elektrische arbeidsmiddelen en het beoordelen van gebruiksrisico’s opgenomen. Ook de werkprocedures zijn aangepast. Verder is het onderwerp inspecties verduidelijkt.

Lees ook:  NEN 3140: wat is er nieuw?

Reageer op dit artikel