partner nieuws

Eaton introduceert beveiligingscomponent AFDD+

elektrotechniek

Eaton introduceert beveiligingscomponent AFDD+

Eaton heeft een beveiligingscomponent met vlamboogdetectie, AFDD+, geïntroduceerd. Hiermee worden mensen en apparatuur beschermd tegen brand veroorzaakt door vlambogen.  

De nieuwe component van het powermanagementbedrijf Eaton detecteert in stroomkringen hoge-frequentiepatronen die duiden op het ontstaan van een vlamboog. Zodra dit gebeurt, wordt er een automaat geactiveerd die de stroomkring afschakelt en het risico wordt weggenomen.  

Woningbouw 

Naast de vlamboogdetectiefunctionaliteit, heeft de AFDD+ de functies van een aardlekschakelaar, een kortsluit- en een overstroombeveiliging. Dit maakt AFDD+ is een betaalbare, robuuste en betrouwbare alles-in-één-oplossing die aan alle normen voldoet en eenvoudig te is installeren. Deze beveiligingscomponent is in het bijzonder interessant voor de woningbouw, bijvoorbeeld in gebouwen met gedeelde bewoning zoals verzorgingstehuizen en opvangcentra, waar de gevolgen van een vlamboog rampzalig kunnen zijn. 

Frequentiepatronen waarnemen 

Wendy van der Aa, Segment Manager Residentieel bij Eaton, zegt: “De gevolgen van een vlamboog kunnen voor elk type gebouw zeer ernstig zijn. Dat geldt zeker voor gebouwen met veel bewoners, waar snel veel mensen gevaar kunnen lopen. De beveiligingscomponent met vlamboogdetectie die we nu op de markt brengen, verkleint dat risico doordat het afwijkende frequentiepatronen waarneemt en er direct op reageert. Bovendien gebeurt dat zeer nauwkeurig, zodat de kans op ongewenste afschakelingen aanzienlijk wordt verkleind.”  

Brand door vlambogen 

Vlambogen, die meestal ontstaan door schade aan bekabeling, stekkers of klemverbindingen, vormen een direct gevaar voor mensen die in de nabijheid zijn omdat ze de elektrische infrastructuur beschadigen en snel brand kunnen veroorzaken. Meer dan 25 procent van alle branden ontstaat in de elektrische installatie. Een veilige en snelle waarneming van een vlamboog is dus essentieel. Conventionele aardlekschakelaars en installatieautomaten kunnen vlambogen echter meestal niet waarnemen. 

Vlambogen detecteren 

De AFDD+ van Eaton zorgt ervoor dat vlambogen snel en accuraat worden gedetecteerd, wat van cruciaal belang is om het onnodig uitschakelen tot een minimum te beperken. De component is ontworpen om nauwkeurig het onderscheid te maken tussen een werkelijk vlamboogrisico en andere hoge-frequentiesignalen die zich vaak voordoen in woonsituaties.  Eaton raadt aan om de beveiligingscomponent per eindgroep en hiermee dichtbij de mogelijke bronnen van vlambogen te plaatsen om de detectiekwaliteit verder te verhogen. Bovendien zorgt een overspraaktest ervoor dat de AFDD+ alleen wordt geactiveerd zodra een relevant signaal in de betreffende eindgroep wordt waargenomen. 

Risico’s vlambogen beperken 

De AFDD+ is het nieuwste lid in het assortiment producten van Eaton die tot doel hebben de risico’s van vlambogen te beperken. Ze maken deel uit van een bredere reeks levensreddende producten van Eaton ter bescherming van personen, eigendom en imago, waarbij de activiteiten van de bewoners en gebruikers van de gebouwen waarin ze worden toegepast zo min mogelijk worden verstoord.  

 

Meer informatie: AFDD+ van Eaton

Reageer op dit artikel