artikel

“Winst op vele terreinen door integratie IT en elektrotechniek”

energie

Debby Slofstra werkte 15 jaar in de IT en 8 jaar in de bouw voor ze in 2017 aan de slag ging als vice-president Building bij Schneider Electric. “Een belangrijke reden waarom ik voor deze functie heb gekozen, is dat ik al lang geleden het gevoel had dat elektrotechniek en IT bij elkaar zouden komen. En dat blijkt te kloppen.”

“Winst op vele terreinen door integratie IT en elektrotechniek”
Foto: De Beeldredaktie

Door Ferdinand Pronk

Slofstra: “De integratie is op vele terreinen zichtbaar en levert grote voordelen op. Denk aan (cyber)security, het optimaliseren van de voorspelbaarheid van onderhoud en efficiënt gebouwbeheer. Deze integratie is bijna sturend in de samenleving en vraagt veel van de installatiebranche en dus van de producten die wij aanbieden.”

Wat ziet zij als belangrijkste ontwikkelingen in de branche?

Slofstra: “Bij Schneider Electric hebben we de overtuiging dat je als bedrijf moet innoveren om toekomstvast te zijn. We besteden 5 procent van onze omzet aan innovatie. Je kunt op drie manieren innoveren: technisch, door het optimaliseren van processen en gestuurd door actuele ontwikkelingen. Op dit moment zien wij als belangrijkste ontwikkelingen digitalisering, sustainable en duurzaam. Daar richten we ons op.”

Alles connected

Alles krijgt data. Door de komst van nieuwe, verbeterde internetprotocollen ontstaat een gemeenschappelijk identificatie- en locatiesysteem van de protocollen IPv4 en IPv6. Zo ontstaat oneindige ruimte om apparaten met een ip-adres aan het internet te koppelen. Dat biedt grote kansen, maar leidt pas tot een optimaal rendement voor de gebruiker en voor ons als niet elke fabrikant z’n eigen apps en dashboards ontwikkelt, zodat alles onderling ‘connected’ wordt. Wij bieden die mogelijkheid met ExoStruxure, dat we vorig jaar introduceerden. De stroom gestructureerde data die uit allerlei producten komt, kun je verrijken met ongestructureerde data. Op die manier bouw je aan kennis die je kunt benutten voor onder meer efficiënt onderhoud van gebouwen, minimaal energiegebruik en het optimaliseren van de dienstverlening en de bedrijfsvoering via Operational Excellence (OpEx).”

Leestip: Aanhaken bij het Internet of Things

“Data zijn de kern. En waar die nog niet wordt gegenereerd hebben we eenvoudige toepassingen beschikbaar om informatie te verzamelen. Neem het plaatsen van een Schneider Electric Powertag in de meterkast, zodat je geïntegreerd in andere systemen je energiegebruik kunt monitoren. Het zijn trends in grote gebouwen zoals ziekenhuizen en voetbalstadions, maar het is ook zichtbaar in kleinere panden, zoals bij de bakker of in een woonhuis. We willen zien hoe het met ons pand gaat. EcoStruxure is zowel in de industrie, utiliteit als de woningbouw beschikbaar.”

Groen en duurzaam

“Het tweede terrein waarop we innoveren is ‘groen en duurzaam’. Daarin is veel veranderd: het is al lang niet meer een onderwerp voor een minderheid, het is een key driver voor de nieuwe en huidige generatie. Grote bedrijven hebben zich verenigd om de maatschappij te verduurzamen en ook veel andere initiatieven zijn daarop gericht. Neem het aardgasloos maken van woningen, ‘nul op de meter’ en de snelle ontwikkeling van elektrisch vervoer. Ook bij ons zit het in het DNA: er gaat vrijwel geen gesprek met een klant voorbij zonder dat de mogelijkheden van energiebesparing zijn verkend. Investeringen die een besparing van 30 procent of meer opleveren zijn heel algemeen. Als je duurzaamheid breder trekt, kom je ook bij de hr-kant: bij de ontwikkeling van nieuwe kantoren krijgt het welbevinden van medewerkers veel aandacht. Hoe kom je op je werk, kun je files vermijden en hoe organiseer je een optimaal werkklimaat.”

Internet of Trust

“Bij het derde thema gaat het om het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Dataprotectie is erg belangrijk. In die zin kun je beter spreken over ‘the internet of trust’ dan over ‘the internet of things’: als vertrouwen in de techniek of de privacy ontbreekt, stokt het gebruik en worden mogelijkheden niet optimaal benut. Domotica verdient eveneens aandacht, onder andere in relatie tot de zorg. Daarnaast geven we aandacht aan de schaduwkanten van het grootschalig datagebruik, onder andere door energiebesparing bij datacenters.”

Ketenverantwoordelijkheid

Naast de grote ontwikkelingen verdienen andere onderwerpen aandacht, stelt Slofstra: “Als bedrijf hebben we Corporate Social Responsibility hoog in het vaandel. We hebben daarvoor een strategie ontwikkeld die we in de landen waar we actief zijn uitrollen. In de kern betekent het dat we inzien dat we meer dan economische belangen en financiële verantwoordelijkheden hebben: we hebben een grote rol in het reguleren van de klimaatverandering, het stimuleren van veiligheid, aandacht voor gezondheid. Bij onze productie krijgt duurzaam materiaalgebruik veel aandacht, met cradle to cradle als uiteindelijk doel. We nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om personeelstekorten in de branche. Wij leiden zelf mensen op en bieden stageplaatsen aan.”

Open platform

“Bij het toepassen van onze producten werken we in een open platform, in nauwe samenwerking met partners zoals installateurs en de groothandel. We doen alles met ons netwerk, dat is voor ons vanzelfsprekend. Het heeft voor eindgebruikers als voordeel dat ze niet afhankelijk zijn van één leverancier: ze kiezen de partner met wie ze willen samenwerken. En waar dat nodig is hebben we een consultants-afdeling met mensen die helpen met adviezen en het oplossen van problemen. Onze partners krijgen een specialistische training en verdienen daarmee een badge voor bijvoorbeeld elektrische voertuigen, zonne-energie of paneelbouw.”

Een tip voor installateurs in deze snel veranderende markt? “Zorg vooral dat je kennis actueel blijft. En houd je klant op de hoogte van mogelijkheden om door innovatie beter te gaan werken of prettiger te gaan wonen.”

 Lees ook:

Internet of Things versus gebouwbeheersystemen

Drie trends waar de installatiebranche mee te maken krijgt

Domotica 3.0, de toekomst van gebouwautomatisering

“We gaan van elektrotechniek naar informatietechniek”

Debby Slofstra

Debby Slofstra startte in oktober 2017 als vice-president building bij Schneider Electric. Die business-unit van de Franse elektronicagigant helpt klanten bij het bouwen en beheren van gebouwen die zeer energie-efficiënt, duurzaam en gebruiksvriendelijk zijn. Slofstra slaat door haar opleiding en ervaring een brug tussen twee werelden: ze startte in de IT en maakte na 15 jaar de overstap naar de gebouwde omgeving, onder meer als commercieel directeur in de utiliteitssector.

 

 

Schneider Electric

Schneider Electric houdt zich bezig met de digitale transformatie van energiemanagement en automatisering in huizen, gebouwen, datacenters, infrastructuur en industrieën. Het bedrijf is actief in meer dan honderd landen en heeft een belangrijke positie in energiemanagement (medium voltage, low voltage en secure power) en automatiseringssystemen. Schneider Electric werkt samen in een partner-, integrator- en ontwikkelaarsnetwerk op een open platform gericht op real-time controle en operationele efficiëntie. Dit onder het motto ‘Life is On’; voor iedereen, overal en op ieder moment.

 

Reageer op dit artikel