nieuws

Recycling elektromotoren bespaart zeldzame aardmetalen

energie

Een consortium uit industrie en wetenschap gaat onder leiding van Siemens oplossingen ontwikkelen voor het hergebruik van elektromotoren. Zwaartepunt hierbij vormen permanente magneten met een hoog gehalte aan zeldzame aardmetalen, die nodig zijn voor elektrische en hybride voertuigen.

Recycling elektromotoren bespaart zeldzame aardmetalen

De partners in het project MORE (Motor Recycling) proberen een industrieel bruikbare oplossing te vinden over de gehele breedte van de waardeketen. Dat wil zeggen vanaf het ontwerp en de fabricage van de motoren, via de retrologistieke verwerking van gebruikte motoren, tot aan het hergebruik in voertuigen. Het project wordt gesteund door het Duitse ministerie voor wetenschappelijk onderzoek (Bundesforschungsministerium – BMBF).

Chinees monopolie

Voor compacte en lichte synchrone motoren zijn permanente magneten met een gehalte van circa 30 procent aan zeldzame aardmetalen nodig. De vraag naar zeldzame aardmetalen zal de komende jaren sterk stijgen – onder andere door de toename in het aantal elektrische en hybride voertuigen.

Omdat China momenteel een monopolie heeft op de levering van zeldzame aardmetalen, zijn in de toekomst toevoerproblemen te verwachten. Daarom steunt het BMBF in het kader van het onderzoeksprogramma “Sleuteltechnologieën voor elektromobiliteit” (STROM) onder andere de ontwikkeling van grondstofbesparende technologieën voor elektrische voertuigen.

Uitgangspunten

De onderzoekers bestuderen verschillende uitgangspunten voor de recycling van elektromotoren.

Ze kijken naar de demontage van de in totaal ongeveer een kilo wegende magneten uit gebruikte motoren. Ze zoeken mogelijkheden voor de reparatie en het hergebruik van de elektromotor of onderdelen daarvan. En ze onderzoeken de opties voor hergebruik van de magneetmaterialen en de zeldzame aardmetalen door terugwinning uit voorgesorteerd en versnipperd materiaal.

Daarnaast moeten concepten worden opgesteld voor een voor hergebruik geschikt motorontwerp. Ook moeten duurzaamheidsanalyses en modellen voor materiaalkringlopen worden uitgewerkt.

Resultaten

De resultaten van de onderzoeksprojecten moeten uiterlijk in 2014 beschikbaar zijn. Deelnemers zijn experts van Siemens, Daimler, Umicore en Vacuumschmelze, de universiteit van Erlangen, de technische universiteit Clausthal, het ecologische instituut van Darmstadt en het Fraunhofer-instituut voor systeem- en innovatieonderzoek.

De in het project ontwikkelde technologieën kunnen in de toekomst ook ten goede komen aan toepassingen op andere terreinen waarbij zeldzame aardmetalen een sleutelrol spelen, zoals windenergieparken.

Reageer op dit artikel