nieuws

“Drijvende zonnecellen leveren meer energie op”

energie

“Drijvende zonnecellen leveren meer energie op”

Volgens Rik Jonker van Rijkswaterstaat leveren drijvende zonnecellen uiteindelijk meer energie op dan zonnecellen op daken.  Jonker is een van de sprekers op zonne-energiecongres Sunday.

De potentie van zonnepanelen op het water is een van de onderwerpen op het congres. Rik Jonker streeft ernaar het gebied van Rijkswaterstaat geschikt te maken voor de exploitatie van zonne-energie. Wanneer een gebied niet direct geschikt is voor zonne-energie, start hij innovatietrajecten om dit te veranderen.

De Slufter

Op de Slufter in Rotterdam vindt al een innovatietraject plaats. Het Nederlandse bedrijf Sunfloat plaatste hier 120 drijvende zonnepanelen. Vanaf 2017 gaan ook enkele andere bedrijven hier drijvende zonnepanelen plaatsen. De vervolgproef duurt een jaar. De proef levert informatie op over de condities waaronder de Slufter geschikt is voor de installatie van een grootschalig drijvend zonnepark van maximaal 85 megawattpiek.

Gebouwintegratie

Een ander thema dat tijdens Sunday besproken wordt is gebouwintegratie. ‘Zonder goede samenwerking in de gehele keten van building integrated photovoltaïcs (BIPV)  ligt not in my backyard op de loer.” Dit stelt Michiel Ritzen van Hogeschool Zuyd.

Belemmeringen uitrol BIPV

Ritzen is betrokken bij een internationaal onderzoeksproject naar BIPV in opdracht van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Tijdens  zijn presentatie op de Sunday gaat Ritzen in op de belemmeringen voor de opschaling en de uitrol van BIPV in de Nederlandse markt.

Gekleurde zonnepanelen

Menno van den Donker van het Solar Energy Application Centre geeft hij een presentatie met de titel ‘Gekleurde pv: kans of kansloos?’. “Het uiterlijk van pv-panelen is lang ondergeschikt geweest aan de kosten en opbrengsten”, zegt Van den Donker. “De laatste jaren is een kentering merkbaar. Consumenten verkiezen duidelijk ‘All-blackpanelen’ boven de reguliere.  Ook al zijn ze duurder en leveren ze minder op. Het is de vraag of deze trend zich doorzet naar een bredere kleur en textuurvariatie.”

Sunday is woensdag 23 november 2016  in Veldhoven. Zie voor  alle sprekers en het volledige programma www.sundaynl.nl.

Reageer op dit artikel