nieuws

SolarCare: gemiddelde zon pv-opbrengsten in Nederland in 2017: 0,88 kWh/Wp

energie

SolarCare onderzocht de pv-opbrengsten van vorig jaar. 

SolarCare: gemiddelde zon pv-opbrengsten in Nederland in 2017: 0,88 kWh/Wp

Het bedrijf selecteerde uit zijn bestand van dagelijkse gemonitorde pv-installaties ongeveer 2500 installaties, verspreid over Nederland, voor nader onderzoek naar de opbrengsten per Wp.  De onderzochte installaties zijn samen goed voor een totaal opgesteld paneelvermogen van ruimt 13 MWp. De installaties zijn het hele jaar storingsvrij geweest.

Stringomvormer

Verder zijn de installaties willekeurig geselecteerd qua zonnepaneeltechnologie, systeem-capaciteit, oriëntatie, hellingshoek en eventuele schaduwvorming. Alle voor dit onderzoek geselecteerde installaties, hebben een of meerdere string-omvormer(s).

Per provincie

In onderstaand kaartje zijn per provincie de gemiddelde opbrengstfactoren in kWh per Wp in kaart gebracht. In 2017 komen we voor Nederland uit op een gemiddelde opbrengstfactor van 0,88 kWh/Wp, zegt SolarCare.

Slechte nazomer

Volgens SolarCare lagen in 2017 de zon-opbrengsten gemiddeld 4,7% lager dan in 2016. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een relatief slechtere nazomer. De maanden augustus en september bleven aanzienlijk achter met respectievelijk 12% en 21% minder opbrengst ten opzichte van 2016. De meimaand was in 2017, net als in 2016, weer de topmaand. Voor de provincie Limburg was het verschil met 2016 slechts -2%.

Over SolarCare

SolarCare is vanaf 2010 actief in de markt van duurzame (zonne-)energie en heeft zich gespecialiseerd in de monitoring van de performance van pv-systemen, data- en energiemanagement en de ontwikkeling van daarvan afgeleide customer care services.

Lees ook: 

Salderingsregeling wordt vervangen door terugleversubsidie
Nederland aantrekkelijk voor producenten zonnepanelen
‘Aanbeveling installateurs belangrijk bij aanschaf zonnepanelen’

 

Reageer op dit artikel