nieuws

Groei zonne-energie geremd door gebrek aan vakkrachten

energie

De Nederlandse zonne-energiemarkt groeide in 2017 met ruim 700 megawattpiek. Volgens deskundigen zou die groei 2018 alweer kunnen verdubbelen, ware het niet dat er te weinig vakkrachten zijn om de zonnepanelen te installeren.

Groei zonne-energie geremd door gebrek aan vakkrachten

Het vermogen aan zonnestroom steeg vorig jaar volgens CBS-cijfers met megawattpiek700  tot een totaal van 2,7 gigawattpiek. Volgens Peter Segaar van Polder PV zijn we de grootste groeimarkt in Europa.

‘Als een dolle’

“De markt gaat als een dolle, in alle segmenten.” Dit zegt Peter Desmet, bestuurslid van Holland Solar en directeur van internationale groothandel Solarclarity. “Of het nu gaat om kleine projecten met 6 panelen of om grote projecten met 6000 zonnepanelen, grote SDE+-projecten, installaties van woningbouwcorporaties, bedrijven of particulieren; overal zien we groei.”

SDE+-subsidie

De meeste pv-projecten die in 2017 werden opgeleverd kregen een SDE+-subsidie in 2014. Omdat het aandeel zon in die subsidiepot ook in 2016 en 2017 groot was, voorspellen de experts dat Nederland de komende jaren opnieuw records zal breken.

Gebrek aan personeel

“Tot en met begin vorig jaar werd al voor 4,4 gigawattpiek subsidie aan zon toegekend. Als ik kijk wat er nu en binnenkort allemaal wordt opgeleverd, dan is in 2018 een groei van 1,2 tot 1,6 gigawattpiek mogelijk”, zegt Segaar. ,,Al vormt het gebrek aan personeel bij installateurs wel een probleem.” Volgens hem worden al mensen uit Duitsland, België en Engeland ingeschakeld.

Geen omzetverdubbeling?

Desmet stelt dat een verdubbeling van de groei ten opzichte van vorig jaar om deze reden niet gehaald wordt. ,,De subsidie is er, de financiering is er, de projecten zijn er, maar er is gewoon te weinig mankracht. Dat zal de groei afremmen tot zo’n 1,1 of 1,2 gigawattpiek”, denkt hij.

RVO.nl

De jaarlijkse SDE+ subsidie voor hernieuwbare energie heeft een grote rol gespeeld in de groei van de zonne-energiemarkt. Vorig jaar verdeelde de RVO.nl twee keer zes miljard euro, in de voorjaarsronde van 2018 was ook zes miljard beschikbaar. Minister Wiebes overweegt voor de najaarsronde hetzelfde bedrag beschikbaar te stellen.

Aandeel zonne-energie bij subsidie

“Het subsidieaandeel dat zonne-energie claimt wordt steeds groter”, vertelt ziet Robbert van Otterloo van de RVO.nl. “Systemen en projecten kunnen tegenwoordig ook relatief snel uitgerold worden. Als je ziet wat de subsidieronde uit 2014 heeft opgeleverd dan hopen we dat latere rondes de komende jaren voor spectaculaire groei gaan zorgen.”

Dakgebonden projecten

Volgens Holland Solar pakt de eerste SDE+-ronde van 2018 echter negatief uit voor dakgebonden projecten. Vanwege een hoger correctiebedrag krijgen die minder subsidie als ze stroom opwekken voor eigen gebruik. Ondanks grote bezwaren van Holland Solar en een motie van GroenLinks voerde Wiebes de maatregel door.

“In 2018 speelt dit nog geen rol, maar in de komende jaren 2019 en 2020 heeft dit vooral voor installaties bij grote bedrijven een negatief effect. Daar zijn er duizenden van”,  stelt Desmet. “Het is ook onlogisch en onhandig. Je stimuleert hiermee dat stroom van zonnepanelen terug geleverd wordt aan het net, terwijl dat nou juist is wat je niet wilt. Die moet je zoveel mogelijk zelf gebruiken om het net niet te overbelasten.”

Najaarsronde

Van Otterloo van de RVO.nl: ,,We kennen de geluiden. De minister gaat dit voor de najaarsronde evalueren en neemt dan een beslissing.”

The Solar Future NL

De deskundigen deden deze uitspraken in aanloop naar zonne-energieconferentie The Solar Future NL.

Lees ook: Zonnepanelen van de toekomst

 

Reageer op dit artikel