nieuws

Duurzame energie opslaan in gasvelden

energie

Liandon, NAM en TNO onderzoeken of het technisch haalbaar is duurzaam opgewekte energie op te slaan in gasvelden in de vorm van gecomprimeerde stikstof. Dit in opdracht van RVO.

Duurzame energie opslaan in gasvelden

Gekeken wordt of deze mogelijkheid kan bijdragen aan toekomstige grootschalige energieopslag in Nederland.

Stikstof injecteren

Een manier om grootschalig energie op te slaan is gebruikmaken van gecomprimeerde stikstof. Duurzaam opgewekte elektriciteit wordt hierbij gebruikt voor een aandrijfsysteem dat stikstof in een gasveld injecteert. Vervolgens wordt de stikstof in het gasveld samengeperst.

Leestip: Installateurs krijgen meer te maken met energieopslag

Expanderen via een turbine

Zodra er behoefte aan is, kan de energie weer worden geproduceerd. Dit door de stikstof via een turbine te laten expanderen. De elektriciteit die hiermee wordt gegenereerd, wordt dan weer teruggeleverd aan het energienet.

Zoutcavernes

Energieopslag met perslucht wordt toegepast in zoutcavernes in onder andere Duitsland en de Verenigde Staten. Opslag met stikstof in gasvelden is nieuw. Volgens Liandon biedt het mogelijk een grote opslagpotentie en exportwaarde voor Nederland.

Deze zomer worden de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek verwacht.

Lees ook:

Zoutmatten houden gebouw koel en warm

Kansrijke techniek voor energieopslag

Gasunie wil groene waterstof opslaan in Groningse zoutkoepels

 

Reageer op dit artikel