nieuws

Engie realiseert duurzame energiecentrale voor ’Fabriek van de Toekomst’

energie

Engie is de komende 15 jaar technologie -en energiepartner voor de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Voor Cluster 1 van de BIC realiseert Engie een duurzame energiecentrale.

Engie realiseert duurzame energiecentrale voor ’Fabriek van de Toekomst’

Ook verzorgt Engie de specialistische installaties die nodig zijn voor specifieke industriële productieprocessen.

Fabriek van de toekomst

Cluster 1 van Brainport Industries Campus moet de ‘Fabriek van de Toekomst’ worden. Het bedrijfsverzamelgebouw heeft een vloeroppervlakte van 65.000 m². Het gaat bedrijven en organisaties uit de hightech toelever- en maakindustrie onderdak bieden. Ook Engie huurt ruimte in de Fabriek van de Toekomst.

Installaties voor productieprocessen

Engie verzorgt de reguliere installaties voor de toekomstige huurders. Zoals  warmte en koude, elektriciteit en water. Ook realiseert het bedrijf meer specialistische diensten ten behoeve van productieprocessen. Zoals perslucht, demiwater, stikstof en vacuüm.

Zonnepanelen & ledverlichting

Verder voorziet Engie het gebouw van zo’n 8.800 zonnepanelen. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van ledverlichting. Per huurder wordt een ‘Pay-per-use’ concept gehanteerd.

Gasvrij

BIC draait 100 procent gasvrij. Ruud Vleugels, commercieel directeur van Engie Services Zuid: “Zo bewijzen we dat werken zonder gasaansluiting nu al kan.”

Restwarmte

Alle processen van de huurders worden binnen twee jaar geanalyseerd. Dit om de duurzaamheid te waarborgen. Wanneer een bepaalde huurder bijvoorbeeld veel restwarmte genereert, dan kan deze warmte worden afgevangen. Via het distributienetwerk van BIC wordt deze restwarmte dan bij een huurder ondergebracht die juist extra warmte nodig heeft. Hetzelfde geldt voor alle andere specialistische installaties die BIC Utility voor de huurders verzorgt.

DBFMO

Engie realiseert voor het eerste cluster op de campus een eigen duurzame energiecentrale. Engie exploiteert 15 jaar via een DBFMO principe de duurzame energievoorziening voor alle BIC-huurders.  Dit via het DBFMO-principe.

Wat is DBFMO?

Design Build Finance Maintain Operate DBFMO is een variant van publiek-private samenwerking. Overheid en marktpartijen werken hierbij samen door middel van een geïntegreerd, langlopend contract.

Lees ook:

‘Installateurs moeten smart grids omarmen’
Engie-centrale krijgt drijvend zonnepark en biovergister
Energiecentrale met 19.000 zonnepanelen voor Nissan-fabriek
Slimme laadpaal wordt kleine energiecentrale

Lees bij vakblad Gawalo over andere projecten met restwarmte:

Thermische ringleiding verbindt appartementen Clarissenhof
Restwarmte voor nieuwbouwwijk Roosendaal

 

 

Reageer op dit artikel