nieuws

Zonne-energie & de impact op het elektriciteitsnet

energie

Liander en Wageningen University & Research (WUR) starten een studie naar het voorspelbaar maken van de impact van zonne-energie op het elektriciteitsnet.

Zonne-energie & de impact op het elektriciteitsnet

Doel van het onderzoek is meer inzichten te krijgen hoe we in de toekomst met de inpassing van grootschalige opwekking uit zonne-energie moeten omgaan. Het onderzoek gaat vier jaar duren en wordt medegefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Meer zonnepanelen en zonneweides

Het aantal zonnepanelen en het aantal zonneweides neemt flink toe. In totaal staat er in het verzorgingsgebied van Liander meer dan 1000 megawatt aan installaties om zonne-energie op te wekken. Dit is vergelijkbaar met het vermogen van twee kolencentrales. Volgens overheidsagentschap RVO is het opgesteld pv-vermogen in vier jaar tijd verviervoudigd.

Vermogen aan zonne-energie groeit

Er wordt rekening mee gehouden dat de komende vijf jaar het vermogen aan zonne-energie groeit naar 6 gigawatt. Dat zijn ruim 8000 voetbalvelden vol met zonnepanelen, of 10 grote kolencentrales.

Zonne-energie inpassen

Bij zonne-energie is er verder sprake van fluctuerende patronen: de zon schijnt niet ieder moment van de dag en de intensiteit verschilt sterk van plek tot plek. Het huidige elektriciteitsnet is niet ontworpen op de inpassing van grootschalige opwekking van zonne-energie. Decentrale opwekkers kunnen echter opdrijving van de spanning in het laag- en middenspanningsnet veroorzaken.Het is dan ook belangrijk slimme oplossingen te bedenken hoe deze duurzame energiebron goed kan worden ingepast, zodat de energievoorziening ook in de toekomst betrouwbaar blijft. Zie hiervoor ook de gratis whitepaper Rekenen aan de opname van PV-systemen in het laagspanningsnet.

Meetdata koppelen aan weermodellen

Liander en de WUR gaan onderzoeken wat het effect van de zon is op de belasting van het energienet. Op de eerste plaats wordt geanalyseerd welke effecten bepaalde weertypes hebben op het net. Dus wat het effect is van zeer heldere of juist bewolkte dagen.

Weermodellen KNMI

Bijzonder aan het onderzoek is dat grootschalige meetdata uit het elektriciteitsnet wordt gekoppeld aan de beste weermodellen die het KNMI momenteel beschikbaar heeft. Hiermee wordt een zelflerend model ontwikkeld om de opwekking van zonne-energie nauwkeurig te voorspellen. Er wordt ook informatie gebruikt over zoninstraling in Nederland. Deze info komt van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Individuele wolken

Het is de bedoeling tot een model te komen, waarmee in de toekomst nauwkeurig kan worden voorspeld hoeveel zonne-energie er op de netten komt. WUR werkt op dit moment aan de volgende generatie weermodellen, die de vorming van individuele wolken kan simuleren. In dit onderzoek wordt ook bekeken hoeveel nauwkeuriger de voorspellingen hiermee worden. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen netbeheerders de netten beter benutten. Zo kan worden bijgedragen aan de betrouwbaarheid van de toekomstige energievoorziening.

Lees ook:

Elektriciteitsnet slimmer benutten

Elektriciteitsnet stabiel met duurzame bronnen

Hybride warmtepomp voorkomt overbelasting elektriciteitsnet

Elektriciteitsnet niet berekend op massale overstap op zonne- en windenergie?

Zonnepanelen en de invloed op het laagspanningsnet

Reageer op dit artikel