partner nieuws

Hoe voorkom je lagere opbrengst van zonnepaneelsysteem?

energie

Hoe voorkom je lagere opbrengst van zonnepaneelsysteem?

In het NRC van 2 juli werd geschreven over zonnepanelen die na een aantal jaar minder kWh opbrengen dan verwacht. In dit artikel komt naar voren dat naar schatting 15% van de Nederlandse zonnepaneelsystemen minder opbrengt dan volgens de fabrikant en afgegeven fabrieksgaranties verwacht mag worden. Wat is hier aan de hand?

De voornaamste oorzaak die is gevonden voor lagere opbrengst is schaduwval op de panelen. Dit kan komen door obstakels zoals dakkapellen en bomen, maar ook door vuil en algengroei op de panelen. Libra Energy raadt dan ook aan om tijdens de ontwerpfase van de installatie altijd een situatieschets te maken van de omgeving. Mocht er sprake zijn van obstakels en schaduwval, dan adviseren wij altijd om te werken met optimizers.

Schaduwval

Door het toepassen van optimizers heeft niet het complete zonnestroomsysteem last van schaduwval op één paneel, maar zal slechts het ene paneel in de schaduw minder kWh genereren. Een bijkomend voordeel van het gebruik van optimizers is dat het systeem op paneelniveau te monitoren is en daarmee eventuele defecten aan het paneel zeer snel detecteerbaar zijn. Om rendementsverlies door vuil te voorkomen adviseren wij om zonnepaneelsystemen minimaal één keer per jaar te reinigen.

Kwaliteit zonnepaneel

Een andere oorzaak van de lagere kWh-opbrengst kan liggen in technische mankementen aan het zonnepaneel. Zo kunnen er zogenaamde ‘micro cracks’ ontstaan zijn in de zonnecellen in het paneel. Ook kan het zo zijn dat de busbarren niet goed zijn gesoldeerd of dat er delaminatie optreedt. Bij delaminatie hebben de folies zich onvoldoende gehecht aan de cellen.

EL-testen

Om te voorkomen dat de panelen deze mankementen krijgen zorgt Libra Energy ervoor dat al zijn leveranciers zowel voor als ná laminatie EL-testen (ElectroLuminescence) uitvoeren. Bij het doen van een EL-test wordt er een EL-beeld gemaakt. Hierdoor worden productiefouten, ‘micro-cracks’ en andere afwijkingen zichtbaar.

IV-curvetest

Daarnaast voert Libra Energy na fabricage in de fabriek nog steekproefsgewijs een EL-test, een IV-curvetest (waarbij het vermogen Pmpp, Impp en ISC en Voc van het paneel bij STC (standaard testcondities) gemeten wordt) en een visuele inspectie van de panelen uit. Hiermee zorgt Libra Energy dat de klant altijd kwalitatief hoogwaardige panelen geleverd krijgt.

Bestel onze zonnepanelen in de webshop of bel  0251-656277.

 

Reageer op dit artikel