Inspectiefrequentie van de vaste elektrische installatie bepalen