artikel

Startsein voor bouw slimme elektriciteitsnetten

installatiebranche

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) geeft dinsdag 7 februari het startsein voor twaalf projecten voor slimme elektriciteitsnetten verspreid door heel Nederland.

De startbijeenkomst vindt plaats in Den Haag, maar belicht twaalf  proefprojecten met intelligente netten verspreid over Nederland. De projectleiders vertellen daarbij in 1 minuut wat hun project inhoudt en wat de nieuwe mogelijkheden zijn voor huishoudens en bedrijven.

De proeftuinen intelligente netten liggen in zowel woonwijken, stadscentra en kantorenparken als in industrieterreinen of agrarische gebieden. De resultaten van de proeftuinen moeten helpen om belangrijke vraagstukken over intelligente netten op te lossen.

Het ministerie van EL&I heeft 16 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van de slimme netten. Ze zijn een prioriteit van de economische topsector energie. Het ministerie gaat ervan uit dat de kennis over slimme netten Nederland banen en inkomsten kan opleveren.

Reageer op dit artikel