artikel

Proeftuin voor gelijkspanning in Haarlemmermeer

installatiebranche

In een glastuinbouwgebied vlakbij Schiphol gaan Direct Current B.V., Siemens en Joulz een proeftuin voor gelijkspanning realiseren. De drie samenwerkingspartners hebben zich voor dit project gezamenlijk DC=DeCent genoemd.

Proeftuin voor gelijkspanning in Haarlemmermeer

Het project DC=Decent (Decentraal Elektriciteitsnet Tuinbouw) gaat in het glastuinbouwgebied Haarlemmermeer een gelijkspanningsnetwerk realiseren met invoeding van duurzame energie. De energie wordt opgewekt met zonnepanelen en een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Het netwerk zorgt voor gemakkelijkere uitwisseling van elektriciteit tussen een aantal aangesloten tuinders en andere opwekkers en afnemers, zoals oplaadpunten voor elektrisch rijden.

Vraag en aanbod

“Dankzij gelijkspanning is een veel betere afstemming mogelijk tussen vraag en aanbod van energie. Overtollige energie kan worden opgeslagen in een accusysteem en op een later tijdstip worden gebruikt. Al met al zal dit energiebesparingen opleveren die kunnen oplopen tot dertig procent”, aldus Harry Stokman, gelijkspanningsexpert van Direct Current B.V.

Intelligente netten

DC=DeCent is een van de twaalf proeftuinen die deel uitmaken van het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN). Eerder al is een IPIN-subsidie voor het project DC=DeCent toegekend. Het programma IPIN heeft als doel de introductie van intelligente netten in Nederland te versnellen.

Green Deal

Vorige week ondertekenden demissionair minister Verhagen en staatssecretaris Atsma een Green Deal met DC voor dit initiatief. De overheid steunt de partners hiermee op het vlak van wet- en regelgeving. Met de Green Deal maken alle betrokken bedrijven en de overheid zich hard om alle praktische, juridische en wettelijke hobbels uit de weg te ruimen.

Reageer op dit artikel