artikel

Nexans maakt nieuwe hoogspanningslijn op maat

installatiebranche

Kabelfabrikant Nexans heeft een innovatieve Lo-Sag-luchtlijn ontwikkeld om Brazilië te helpen bij het oplossen van de elektriciteitstoevoer naar grote stedelijke centra.

Luchtlijn met composietkern is beter bestand tegen warmte

De luchtlijn met een kern van koolstofvezel biedt een capaciteit die bijna tweemaal hoger is dan de klassieke luchtlijnen met stalen kern, en dat met een zeer geringe doorhang.

‘Maatwerk’ noemt Nexans zijn Lo-Sag. Afnemers kunnen zelf de specificaties bepalen. De noviteit heeft altijd een kern uit koolstofvezel die de kabel ruim de helft sterker maakt dan een kabel met een stalen kern. Netbeheerders in Nederland en België hebben Nexans inmiddels om meer informatie gevraagd.

Rio de Janeiro heeft de primeur van de Lo-Sag, zegt woordvoerster Ann Everart van Nexans Benelux. De leiding is daar nu een half jaar op proef in gebruik. Energiebedrijf Light dat de Braziliaanse stad van elektriciteit voorziet ontwikkelde de kabel met Nexans. De luchtlijn transporteert 138 kilovolt tussen Cascadura met São Jose in het district Pavuna.

De nieuwe kabel heeft de capaciteit van het net verhoogd met ruim 72 procent. Dat komt omdat de composietkern ongeveer tien keer minder gevoelig is voor verwarming door hoge stromen dan kabels met een stalen kern. De Lo-Sag zakt daardoor niet beneden de minimumafstand tussen de kabel en de grond.

Een conventionele luchtlijn mag niet warmer worden dan 90 graden Celsius. De Lo-Sag verdraagt in de becijfering van Nexans het dubbele. Bestaande infrastructuur kan met de nieuwe kabels hogere vermogens transporteren. De fabrikant adviseert de leiding dan ook met nadruk voor renovaties. Aan de hoogspanningsmasten hoeft in principe niets te gebeuren. De masten van nieuwe transportlijnen kunnen daarentegen ruim 30 procent korter worden zonder dat de Lo-Sag onder de minimale veiligheidshoogte dreigt te zakken. “De koolstofkern maakt de nieuwe kabel duurder dan de lijnen met een stalen kern”, zegt Everart. De voordelen wegen volgens haar ruimschoots op tegen de hogere rekening. Eén van die voordelen is het maatwerk rond de kern. “Een kabel kan per project worden gemaakt. De LO-Sag onderscheidt zich daarmee van vergelijkbare Amerikaanse producten. Die gaan allemaal uit van de specificaties van de Amerikaanse transportnetten.”

Reageer op dit artikel