artikel

RWE schakelt met vinding uit Twente

installatiebranche

Een kinderdagverblijf in het Duitse Haren krijgt de primeur van de Triana, een beheer- en regelmethode die aan de Universiteit Twente is ontwikkeld. Het systeem stemt vraag en aanbod van (hernieuwbare) energie op elkaar af.

In het geval van Haren maakt de Triana deel uit van een beheersysteem dat een gebouw bedient. Het systeem kan ook energiestromen sturen op de grotere schaal van een wijk of van een stad. De methode moet het makkelijker maken om plaatselijk opgewekte elektriciteit zoveel mogelijk ook plaatselijk te gebruiken.

Onderzoekers van het Centrum voor Telematica en Informatietechnologie (CTIT) van de universiteit ontwikkelden de Triana voor smart grids. Deze ‘slimme’ netwerken kunnen aan de hand van het systeem een overmaat aan elektriciteit uit onder meer zonnepanelen, HRe-ketels en windturbines doorschakelen naar apparaten als wasmachines of vriezers. Deze toestellen zijn zodanig aangepast dat ze gaan draaien wanneer een teveel aan stroom moet worden verbruikt.

RWE gaat de theorie achter de Triana in het kinderdagverblijf toetsen aan de praktijk. Het energiebedrijf doet dat in samenwerking met de Universiteit Twente. Het systeem vormt het hart van een beheersysteem dat de energiehuishouding in het gebouw regelt. De energie komt uit zonnepanelen en een warmtepomp. Het laatste toestel zet een teveel aan zonnestroom om in warmte. Op de momenten dat daar geen behoefte aan is, wordt de thermische energie opgeslagen in de bodem voor later gebruik.

Grootschalig

Onderzoeker Albert Molderink van het CTIT, die het project begeleidt verwacht dat de Triana nog verder kan worden verbeterd met de ervaringen uit de praktijkproef. De Twentse onderzoekers verwerken de opgedane expertise met RWE in een aanvullend project dat een grootschalig smart grid moet opleveren.

Het onderzoek in Haren maakt deel uit van een grotere studie die de Universiteit Twente is begonnen onder de noemer Green Energy Initiative. In dit project zoekt het CTIT samen met twee andere instituten naar nieuwe manieren om de energievoorziening duurzamer te maken. De nadruk ligt in dit initiatief meer op organisatie en regelgeving dan op technische ontwikkeling.

Reageer op dit artikel