artikel

Uneto-VNI reageert op Miljoenennota

installatiebranche

Uneto-VNI reageert op Miljoenennota

Uneto-VNI wil dat het kabinet meer ruimte creëert voor renovatie van woningen en gebouwen. Gebeurt dit niet, dan ligt verpaupering van de binnensteden op de loer. Dit stelt de vereniging in een reactie op de Miljoenennota.

Uneto-VNI constateert dat woningcorporaties de regionale ontwikkelingsfunctie niet meer uitvoeren. De organisatie roept de overheid op deze lacune op te vullen door investeerders aan te trekken.

Langer zelfstandig

Investeringen zijn ook nodig om de bestaande woningvoorraad aan te passen zodat ouderen en mensen met gebreken langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Voorzitter Titia Siertsema: “De komende jaren moeten tienduizenden woningen geschikt gemaakt worden voor ouderen.”

Verlenging lage btw

Uneto-VNI is blij met de verlenging van de lage btw tot 1 juli 2015. Siertsema: “Het is een verstandige maatregel. Nadelig is wel dat ondernemers nu middenin het kalenderjaar te maken krijgen met een ander btw-tarief. Dat levert administratieve rompslomp op.”

Werkkostenregeling

Uneto-VNI constateert dat het de werkkostenregeling niet leidt tot lastenverlichting voor ondernemer. De regeling komt nu ten bate van de overheid.

Vermindering lasten

Juist in de huidige economische situatie hebben ondernemers echter behoefte aan vermindering van de lasten. Uneto-VNI bepleit aanpassing van de regeling zodat de oorspronkelijke doelstelling wordt behaald.

Frisse scholen

Er moet volgens Uneto-VNI meer gebeuren om de ventilatie op scholen in Nederland te verbeteren. Siertsema: “Zeker als er komende winter weer strenge vorst komt, stijgt het CO2-gehalte in veel klaslokalen tot een onaanvaardbaar hoog niveau. Wij pleiten voor CO2-metingen in alle scholen en gerichte investeringen.”

Woningmarkt

He kabinet neemt volgens Uneto-VNI goede maatregelen om de woningmarkt te verbeteren. Siertsema: “Het wordt aantrekkelijker om te verhuizen. Dat levert de installatiebranche veel werk op. We betreuren het wel dat vrijstelling van gift voor verbouwing of hypotheek van een huis tot maximaal 100.000 euro verdwijnt.”

Energiebesparing

Uneto-VNI is positief over het plan de korting op energiebelasting die nu geldt voor  VVE’s uit te breiden naar ondernemers. Dit levert een extra impuls op voor het lokaal opwekken van energie.

Beroepsonderwijs

Uneto-VNI vindt dat er in de kabinetsplannen onvoldoende aandacht is voor bijscholing van techniekdocenten. Siertsema: “Wij vinden dat de lumpsum bekostiging van het techniekonderwijs moet worden aangepakt. Er moeten garanties komen dat scholen de extra middelen voor techniekonderwijs ook voor dat doel gaan inzetten.”

Reageer op dit artikel