blog

Over vijf jaar is stroom gratis óf heel duur

installatiebranche

Olie en gas raken op. Aantrekkelijke alternatieven ontwikkelen zich in rap tempo. We gaan naar een situatie toe waarin we als consument zelf kunnen kiezen hoe onze energie wordt opgewekt en door wie. Daarnaast krijgen we meer controle over de kosten, mits we bereid zijn onze energieconsumptie aan te passen aan het energieaanbod. Dát bepaalt of je straks een torenhoge energierekening hebt of vrijwel niets meer betaalt voor energie.

Over vijf jaar is stroom gratis óf heel duur

Het aanbod van duurzaam opgewekte energie is de laatste jaren fors toegenomen. Die ontwikkeling zal doorzetten, gezien de klimaatdoelstellingen van de regering en de wereldwijde afspraken die vorig jaar in Parijs zijn gemaakt. In de Arabische olielanden produceren ze inmiddels goedkoper elektriciteit uit zonne-energie dan uit fossiele brandstoffen. Waarom zouden ze daar nog investeren in het opwekken van fossiele elektriciteit?

Piekvragen

De uitdaging is om de piekvragen van energie zo slim mogelijk af te stemmen op het aanbod van ‘gewone’ en duurzame energie. Niet alleen ten aanzien van het energieverbruik, maar juist ook door te kijken op welke momenten je energie slim in kunt kopen.

Voor zowel particulieren als organisaties wordt het binnen afzienbare tijd lucratief om te anticiperen op wisselende energietarieven en niet meer afhankelijk te zijn van één vaste energieleverancier met eenheidsprijzen. De energiesiësta’s komen eraan: op bepaalde momenten van de dag, als de energieprijs hoog is gaan we de energieconsumptie sterk beperken.

Flexibel

Energiegebruikers hebben er veel baat bij om een flexibel en efficiënt energiegebruik na te streven, afgestemd op het aanbod van het moment. Bijvoorbeeld activiteiten met hoog energieverbruik uitvoeren als energie goedkoop is. Of de eigen opgewekte energie op dure momenten te koop aanbieden. Die momenten aan zien komen en daarnaar handelen zal bedrijven een flinke kostenbesparing opleveren. Bedrijven die hierin achterblijven, prijzen zichzelf uiteindelijk uit de markt.Simon Bos, Barry Meddeler, en Eric Versteeg zijn consultants bij advies- en ingenieursbureau Tauw.

Reageer op dit artikel