nieuws

Meer mogelijkheden door combinatie E en W

installatiebranche

Elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties krijgen meer functies en mogelijkheden wanneer ze worden gecombineerd. De markt lijkt nog niet helemaal overtuigd van de voordelen.

Opdrachtgevers bestellen als het aan Siemens en Osram ligt geen aparte E- en W-installatie meer maar ‘licht’ en ‘binnenklimaat’. Beide leveranciers noteren vooraf wat de opdrachtgever wil, zoeken uit wat er aan installatietechniek nodig is en kiezen daar de benodigdheden bij. “Dimensioneren, meten en energiesparen”, vat Max Remerie, directeur van Siemens Building Technologies de aanpak samen. “Een kwart minder verbruik is met een ‘intelligent’ gebouwbeheersysteem goed te doen”, vindt John Overes, algemeen directeur van Osram Benelux.

Siemens en Osram bieden deze aanpak al langer maar de markt toont zich nog wat huiverig. “Opdrachtgevers moeten er traditionele concepten voor loslaten”, zegt Overes.

Monitor

“Koudwatervrees”, noemt Remerie het. De praktijk leert hem dat het verbruik door de gecombineerd aangelegde elektrotechnische en werktuigbouwkundige systemen met ruim 30 procent kan dalen. Hij verwacht dat het uiteindelijke verbruik nog verder afneemt wanneer een monitor de besparingen zichtbaar maakt voor de verbruikers. “Dat geeft een extra stimulans om nog zuiniger aan te doen.”

Siemens en Osram adviseren hun combinatie van E en W met nadruk voor de bestaande bouw. “Van de nieuwbouw verwachten we voorlopig niet veel meer”, zegt Remerie. Renovatie biedt opdrachtgevers de kans om installaties zuiniger te maken. Op het totale verbruik komt ruim 20 procent voor rekening van de installaties zelf. “Verlichting kan vaak alleen maar centraal of helemaal aan of helemaal uit worden gezet”, zegt Overes. “Een fijnmaziger besturing past het verbruik veel beter aan de daadwerkelijke vraag aan.”

De besparing in de utiliteit begint al met de keuze van de transformator, vindt Remerie. Doorgaans staat er één in het gebouw. Het vermogen is berekend op de grootste belasting die wordt verwacht. Energiebedrijven willen dan vaak een nog iets grotere transformator omdat die ook een incidenteel zwaardere belasting weerstaat. In dat advies speelt ook het feit mee dat een bezweken transformator vanwege de plaats in het gebouw niet altijd makkelijk te vervangen is.

Transformator

In de nacht wordt de capaciteit van zo’n grote transformator maar voor de helft of nog minder gebruikt. Daardoor kunnen soms forse verliezen ontstaan. Die zijn te beperken door in plaats van één grote transformator twee of meer kleinere te gebruiken. Energiebedrijven stemmen niet altijd in met die keuze. Een kleinere transformator is in elk geval op papier vatbaarder voor storingen. “Een transformator die in brand vliegt is de grootste nachtmerrie voor een energiebedrijf”, zegt Remerie. “Want als de ene uitvalt is de kans groot dat de andere in het systeem snel volgen. “

Het verbruik meten en doorlopend bijsturen verkleint de kans dat een transformator bezwijkt onder overbelasting. Het meet- en regelsysteem biedt meer mogelijkheden om het verbruik te verdelen over de beschikbare capaciteit. Hetzelfde systeem helpt elektriciteit uit onder meer zonnecellen terug te leveren aan het net. “Het ‘smart grid’ dat steeds belangrijker zal worden”, vindt Remerie.

Building KnowLEDge tour

Minder verbruik helpt gebouwen ‘groener’ te maken. Het is onder meer die boodschap die Siemens en Osram verspreiden in hun gezamenlijke Building KnowLEDge tour 2011. Met dit internationale evenement willen beide bedrijven ook de voordelen uitleggen van een gecombineerde E- en W-techniek. De producten die ervoor worden gebruikt zijn standaardartikelen uit de catalogus van beide bedrijven. “Maar In voorkomende gevallen zullen Siemens en Osram ook producten van derden verwerken”, zeggen Remerie en Overes.

Van Hunter Douglas betrekken beide bedrijven zonweringen om het binnenmilieu te regelen. Osram bereidt intussen een uitbreiding voor van zijn catalogus. Het bedrijf maakte eerder bekend om Siteco, een fabrikant van lichtarmaturen, te willen overnemen.

Reageer op dit artikel