nieuws

Handboek zonne-energie ziet het licht

installatiebranche

Handboek zonne-energie ziet het licht

Tijdens de VSK 2012 in Utrecht stelde ISSO het nieuwe handboek zonne-energie voor aan het publiek. Het werd samengesteld in opdracht van opleidingsinstituut OTIB en Agentschap NL.

In aanwezigheid van circa zestig belangstellenden presenteerde Rob van Bergen, directeur van ISSO het lijvige Handboek Zonne-energie. Het concept van het boek werd in ontvangst genomen door Willem Ladiges van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) en Bert Stuij van Agentschap NL, beide opdrachtgevers van de publicatie.

Doe-boek

Het ‘Handboek Zonne-Energie, Bouwkundige en Installatietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen’, verschijnt in april. Het handboek is een doe-boek. Lezers krijgen relevante informatie voor alle fasen van het voortbrengingsproces van een zonne-energietoepassing.

Projectfases

Het nieuwe handboek bestaat uit de onderdelen zonnewarmte, zonnestroom en bouwkundige integratie. Ieder onderdeel is opgebouwd conform de MKK-structuur, waarbij volgens vijf verschillende projectfases wordt gewerkt: Programmafase, Ontwerpfase, Uitwerkingsfase, Uitvoeringsfase en Beheersfase.

Referentiedetails

Het nieuwe handboek bevat eveneens geactualiseerde en deels nieuwe referentiedetails voor integratie van zonne-energiesystemen in daken en gevels. De uitwerking van de referentiedetails sluit aan bij de methodiek die SBR hanteert voor de referentiedetails.

Consument

Bert Stuij: “Het is een lijvig en compleet boek geworden. Hierdoor kan de bouw- en installatiesector werken volgens de officiële richtlijnen. De juiste toepassing zal bijdragen aan het groeiende vertrouwen van de consument in zonne-energie.”

Reageer op dit artikel