nieuws

Handboek zonne-energie ziet het licht

installatiebranche

Tijdens de VSK 2012 in Utrecht stelde ISSO het nieuwe handboek zonne-energie voor aan het publiek. Het werd samengesteld in opdracht van opleidingsinstituut OTIB en Agentschap NL.

Handboek zonne-energie ziet het licht

In aanwezigheid van circa zestig belangstellenden presenteerde Rob van Bergen, directeur van ISSO het lijvige Handboek Zonne-energie. Het concept van het boek werd in ontvangst genomen door Willem Ladiges van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) en Bert Stuij van Agentschap NL, beide opdrachtgevers van de publicatie.

Doe-boek

Het ‘Handboek Zonne-Energie, Bouwkundige en Installatietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen’, verschijnt in april. Het handboek is een doe-boek. Lezers krijgen relevante informatie voor alle fasen van het voortbrengingsproces van een zonne-energietoepassing.

Projectfases

Het nieuwe handboek bestaat uit de onderdelen zonnewarmte, zonnestroom en bouwkundige integratie. Ieder onderdeel is opgebouwd conform de MKK-structuur, waarbij volgens vijf verschillende projectfases wordt gewerkt: Programmafase, Ontwerpfase, Uitwerkingsfase, Uitvoeringsfase en Beheersfase.

Referentiedetails

Het nieuwe handboek bevat eveneens geactualiseerde en deels nieuwe referentiedetails voor integratie van zonne-energiesystemen in daken en gevels. De uitwerking van de referentiedetails sluit aan bij de methodiek die SBR hanteert voor de referentiedetails.

Consument

Bert Stuij: “Het is een lijvig en compleet boek geworden. Hierdoor kan de bouw- en installatiesector werken volgens de officiële richtlijnen. De juiste toepassing zal bijdragen aan het groeiende vertrouwen van de consument in zonne-energie.”

Reageer op dit artikel