nieuws

‘Elektranet krijgt een voldoende’

installatiebranche

De Nederlandse elektriciteit is over het geheel genomen voldoende ‘schoon’ en gelijkmatig. En dat blijft ook zo; mits de ‘vervuiling’ die elektronische apparatuur kan veroorzaken en de schommelingen door onder meer zonnepanelen en oplaadpunten voor elektrische auto’s en frequentie- regelaars met scherpere normen aan banden zullen worden gelegd.

Scherpere normen voor vervuiling en spanningsschommelingen moeten kwaliteit stroomnet waarborgen

Dat meldt advies- en ingenieursbureau Movares na een onderzoek voor de verenigde netbeheerders van Netbeheer Nederland.

De kwaliteit van de Nederlandse elektriciteit is nu voldoende, beaamt Martijn Boelhouwer van Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van de beheerders van elektriciteitsnetten. Problemen met de elektriciteitsvoorziening zijn er volgens hem niet. Dat kan volgens Boelhouwer ook zo blijven, indien tijdig wordt ingespeeld op toekomstige verstoringen. Denk bijvoorbeeld aan een overaanbod door een toenemend aantal zonnepanelen of extra verbruik door het opladen van elektrische voertuigen. Het aantal zonnepanelen en elektrische auto’s zal wat Boelhouwer betreft alleen maar toenemen.

Daarmee stijgt in de uitleg van Rik Luiten van Movares de kans op respectievelijk pieken en dalen in de stroomvoorziening. Die trend bestaat al langer volgens de projectmanager van het onderzoek over 2011.

De problemen die daardoor kunnen ontstaan, worden in zijn uitleg reëler naarmate elektronische toestellen verfijnder worden. “Vroeger was elektronica robuuster en daardoor minder gevoelig voor schommelingen in de spanning.”

Gevoeliger

Er speelt nog een probleem: moderne elektronica kan de spanning vervormen en daarmee het eigen functioneren ondermijnen. De verfijndere componenten zijn ook gevoeliger voor de ‘vervuiling’ die halfgeleiders zelf veroorzaken.

“De problemen die daarmee samenhangen zijn nu nog te overzien”, meent Michel Wijbrands, die voor installateursvereniging Uneto-VNI de kwaliteit van de spanning volgt. ‘Vervuilde’ elektriciteit heeft voor zover hij weet nog geen storingen veroorzaakt. De kans dat dit alsnog gaat gebeuren, is volgens hem ook relatief simpel weg te nemen met filters die de vervormingen corrigeren. De filters moeten dan de spanning corrigeren die het apparaat in- en weer uitgaat. Wijbrands: “De vervuiling kan zich anders door het hele net verspreiden.”

Spanningsdips en overspanningen kunnen net als ‘vervuiling’ de afnemers “een aanzienlijke financiële schadepost” bezorgen, vindt Luiten. De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) vindt dat ook. De belangenbehartiger van de zakelijke verbruiker van energie en water pleit om die reden voor een uitgebreidere normering die de huidige kwaliteit op alle niveaus waarborgt. Algemeen directeur Hans Grünfeld: “Afnemers krijgen zo informatie over de spanningskwaliteit die zij kunnen verwachten. Op die manier kunnen bedrijven hun eigen processen beheersen en veiligstellen”.

Stopcontact

Het onderzoek van Movares is een jaarlijkse studie die het bureau maakt van de kwaliteit van de elektriciteit in de laag-, midden- en hoogspanningsnetten. Het resultaat staat in het rapport ‘Spanningskwaliteit in Nederland’.

De metingen omvatten alles tussen het stopcontact met 230 volt en transportnetten waar 150 kilovolt op staat.

Movares keek naar langzame- en snelle spanningsvariatie, spanningsasymmetrie – oftewel onbalans in driefasensystemen – en harmonische spanningsvervorming – oftewel frequenties – die een veelvoud zijn van de 50 hertz die de spanning hoort te hebben. Movares stelde het rapport samen uit metingen die op twintig vaste locaties zijn uitgevoerd. Doorgerekend naar landelijk niveau staan de meetwaarden volgens Movares gelijk aan een betrouwbaarheid van 90 procent.

Reageer op dit artikel