nieuws

Mkb luidt noodklok: aanbod van technisch vmbo-onderwijs is dramatisch

installatiebranche

Het aanbod van technisch vmbo-onderwijs is dramatisch. Belangrijkste oorzaak? Het rijk stelt onvoldoende geld beschikbaar. Eén oplossing laat zich raden: meer investeringen. De tweede is een landelijke ‘regisseur’ die het technisch vmbo weer succesvol maakt.

Mkb luidt noodklok: aanbod van technisch vmbo-onderwijs is dramatisch

Dit valt te lezen in de petitie die MKB-Nederland voorzitter Michaël van Straalen onlangs presenteerde aan de vaste kamercommissie voor Onderwijs. De petitie is een initiatief van Vno-ncw, de technische branches en de technische platforms van het vmbo.

Steeds meer technische afdelingen op vmbo-scholen verdwijnen

“Hoe kunnen we jongeren verleiden tot een technisch beroep als ze niet op fietsafstand een vmbo-opleiding in die richting kunnen volgen? Nu al kan een toenemend aantal jongeren niet naar een technische vmbo-school omdat die uit de stad of regio is verdwenen”, aldus Van Straalen.

Een voorbeeld van waar het aanbod van technisch vmbo-onderwijs “dramatisch” is, is de provincie Drenthe. En het geldt ook voor steden als Haarlem, Leeuwarden en Utrecht, meent Van Straalen.

Al langer vrees voor tekort vakbekwaam personeel

Met de petitie luiden de initiatiefnemers de noodklok. In verschillende branches is of dreigt namelijk een tekort aan vakbekwaam personeel. Dat terwijl orderportefeuilles weer groeien en de markt aantrekt.

“Het vmbo is de belangrijkste aanvoerroute voor vakopleidingen in het mbo, dus het is van het grootste belang dat we daar nu eens in gaan investeren. Anders stokt op de steeds meer plaatsen de aanvoer, met alle gevolgen van dien.”

Het uitblijven van opvolging van personeel gaat volgens bouwbedrijven op korte termijn voor problemen zorgen, bleek uit onderzoek van Cobouw.

Verschillende organisaties sloegen al alarm

Diverse brancheorganisaties uitten eerder al hun zorgen. Zo verwacht zowel de installatiebranche als de bouw-en infrasector de komende vijf jaar een tekort aan technici. Volgens uitzendbureau Manpower neemt het tekort aan gespecialiseerde vaklieden en technici steeds grotere vormen aan. Werkgevers hebben moeite met het vinden van technici.

Brancheorganisaties riepen om die reden de Kamer al op opleidingsfondsen voor techniek niet af te schaffen.

Technisch onderwijs ‘te duur’

Technisch onderwijs is gemiddeld duurder dan andere onderwijsrichtingen. Vooral de inrichting van praktijklokalen zijn een grote kostenpost. Scholen krijgen geen extra middelen voor de introductie van nieuwe technische examenprofielen die zijn vastgesteld.

“In de nieuwe profielen gaan meerdere technische programma’s op in één nieuw profiel. In het profiel Produceren, Installeren en Energie worden bijvoorbeeld elektrotechniek, installatietechniek en werktuigbouw samengevoegd. Een school die nu niet alle drie de richtingen aanbiedt, moet voor een goede invulling nieuwe inventaris aanschaffen”.

“En als daar geen geld voor is, snap ik het nog ook dat ze ervoor kiezen om dat profiel helemaal niet meer aan te bieden. Dat is wat er nu gebeurt. En daar is écht het kabinet aan zet”, besluit Van Straalen.

Fonds van twee miljoen euro is de oplossing

De initiatiefnemers van de petitie pleiten voor een extra fonds van twee miljoen euro. Scholen moeten hier beroep op kunnen doen voor de inrichting van goede technische profielen. Volgens Van Straalen komen scholen daarnaast met de huidige, reguliere bekostiging niet uit.  

“De ‘gewone’ bekostiging van het technisch vmbo moet opnieuw worden vastgesteld op basis van goede kostenoverzichten van de diverse profielen.”

Landelijk regisseur

Een landelijk regisseur moet van het technisch vmbo ‘weer een succes maken’. “Dat kan betekenen dat in een aantal regio’s of steden weer een technisch vmbo moet worden ingericht. De regisseur moet voldoende menskracht beschikbaar hebben om dit proces te starten, te volgen en tot een goed einde te brengen. In samenspraak met mbo in de buurt en andere stakeholders”, zegt Van Straalen namens de iniatiefnemers.

Ze pleiten ook voor meer aandacht voor technische opleidingen. “Het kabinet moet extra inzetten op het overtuigen van jongeren en hun ouders van de meerwaarde van techniekonderwijs voor hun toekomst.”

Vanaf volgende week maken ruim 300 tweedeklassers van vmbo-scholen in Den Haag en omgeving, kennis met verschillende beroepen in de bouw.

 

Reageer op dit artikel