Kennisbank Duurzame Energie

In Kennisbank Duurzame Energie vindt u alle informatie over een onderwerp dat alleen maar belangrijker zal worden in de toekomst. De verduurzaming van onze elektriciteitsvoorziening. Lees en leer alles over wat te doen bij spanningsverhoging door PV-systemen. Overbelasting bij grootschalige toepassing van elektrische auto’s. De harmonische problemen met PV. De aansluiting van warmtepompen.

Wat vindt u op Kennisbank Duurzame Energie:

 • Oplossingen voor technische problemen:
  spanningsverhoging door PV-systemen, capaciteitsproblemen bij toepassing warmtepompen, elektrische belasting netwerk door elektrische auto’s, verhoging kortsluitvermogen door windmolens en meer.
 • Inspecties en metingen:
  profielen van huishoudelijke belasting, profiel van PV-opweksystemen, profiel van windmolens, profiel van elektrische auto’s, metingen warmtepompen, analyse power quality fenomenen en meer.
 • Uitleg en samenhang van Normen & Wetten:
  NEN 1010,| NEN-EN 50160, prEN 50438, NEN 3140, randvoorwaarden voor zelfopwekkers, verantwoordelijkheden en meer.
 • Best practices:
  energiebesparing, cases met PV, windmolens, elektrische auto’s en warmtepompen, opslagsystemen, vermogensregelingen, meetsystemen en meer.
 • Rekenmodules:
  resonantieberekeningen, spanningsniveau, spanningsvariatie, capaciteitsberekening en meer.
 • Achtergrondinformatie over belangrijke onderwerpen:
  energiemanagement, uWKK, smart grids, power quality, windmolens, PV-systemen, warmtepompen en meer.

Sjef Cobben

Vragen legt u zonder extra kosten voor aan de experts: Prof. dr. ir. J.F.G. (Sjef) Cobben.

Bestel direct: Kennisbank Duurzame Energie voor 280 euro per jaar >>

Naar Kennisbank Duurzame Energie >>