Kennisbank Machineveiligheid

Kennisbank Machineveiligheid behandelt vragen die voor veel bedrijven relevant zijn. Voldoen onze machines nog aan de laatste veiligheidseisen? Hoe verhouden alle veiligheidsnormen zich tot elkaar? Hoe voert u een risicobeoordeling uit? Aan welke eisen moeten beveiligingsinrichtingen voldoen?

Wat vindt u op Kennisbank Machineveiligheid:

 • Oplossingen voor technische problemen:
  afschermingen, beveiliging, aanraking, gevaarlijke delen, machines, arbeidsmiddelen, valkuilen, CE markering, besturing, redundantie, toestellen, maatregelen en mee.
 • Metingen, keuringen en inspecties:
  risicobeoordeling, methoden van aanpak, CE, markering, bestaande machines, nieuwe machines, keuring, testen, vrijgave, inspectie, in gebruik name en meer.
 • Uitleg en uitleg van Normen en Wetten:
  ATEX, NEN 1010, NEN 3140, NEN-EN IEC 60204, EN 61310, EN 61496, EN ISO 13849 en meer.
 • Rekenmodules en interactieve formules:
  Risicomodel Fine & Kenneth, kortsluitstroom, spanningverlies, spanningvariatie, thermische belasting, warmtedissipatie, piekstroom, leiding, vermogen en meer.
 • Best practices:
  wijziging bestaande machine, risicobeoordeling, gevarenzone, plaatsen van lichtscherm, aanpassing tweedehands machine zonder CE-marketing en meer.
 • Interactieve formules, begrippen en tabellen:
  risicobeoordeling, beknelling, persoonlijke beschermingsmiddelen, arbeidsmiddelen, gebruikershandleiding, gevarenidentificatie, beveiligingsinrichtingen en meer.

Pascal Plaisier

Vragen legt u zonder extra kosten voor aan de expert: Ing. J.P. (Pascal) Plaisier.

Bestel direct: Kennisbank Machineveiligheid voor 265 euro per jaar >>

Naar Kennisbank Machineveiligheid >>