Kennisbank NEN 1010

Op Kennisbank NEN 1010 vindt u een schat aan praktische informatie. Over de samenhang met andere normen, de overstroombeveiliging van TT- en TN-stelsels en aardingsvoorzieningen. Over coderingen, beveiliging en de keuze van de juiste leidingen. U vindt er zelfs een uitgebreide tool voor het maken van leidingberekeningen.

Wat vindt u op Kennisbank NEN 1010:

 • Oplossingen voor technische problemen:
  aardingsvoorziening, elektrische schok, overspanning, harmonischen, overstroombeveiliging TT en TN, potentiaalvereffening en meer.
 • Metingen en inspecties:
  eerste inspectie, inventarisatie, metingen en beproevingen, afnamekeuring, visuele controle, inspectiepunten, inspectiefrequentie, bestaande installaties en meer.
 • Uitleg en samenhang van Normen en Wetten:
  Nen 1010, NEN 3140, NEN-EN IEC 60204, NEN-EN IEC 61439, Netcode en meer.
 • Rekenmodules:
  leiding berekenen, spanningvariatie, spanningverlies, circuitweerstand TT, kortsluitstroom driefasen, kortsluitstroom tussen fase en aarde en meer.
 • Best practices:
  elektrische bedrijfsruimten, keukens, woningen, bouwterreinen, nauw geleidende ruimten, bad en douche, overige ruimten en meer.
 • Interactieve formules, begrippen en tabellen:
  thermische belasting, smeltpatronen, lz, warmtedispensatie, piekstroom, aardelektrode, beschermingsleiding, verspreidingsweerstand, harmonische en meer.

Sjef Cobben

Nico Kluwen

Heeft u toch nog  vragen, dan kunt u deze zonder extra kosten voorleggen aan de experts:
Prof. dr. ir. J.F.G. (Sjef) Cobben en Ing. N.J. (Nico) Kluwen.

Bestel direct: Kennisbank NEN 1010 voor 370 euro per jaar  >>

Naar Kennisbank NEN 1010 >>

Naar de kennismiddag NEN1010 >>