NEN 1010

In deze kennisvideo licht Sjef Cobbben de nieuwe delen van NEN 1010 toe.
De belangrijkste onderdelen daarvan hebben betrekking op energiebesparing en slimme installaties. In deze video gaat hij nader in op:
• Nieuwe delen 8-1 en 8-2 NEN 1010
• Energiebesparing
• Plaats van verdeelinrichting
• Energiebesparing door verbeteren arbeidsfactor
• Energiemanagementsystemen
• Slimme installaties
• Soorten van bedrijfsuitvoering van slimme installaties
Tevens gaat hij in op het beheersen van het gehele proces, andere manieren van energiebesparing en presenteert hij een heldere set aan conclusies.

Prof.dr.ir. J.F.G. (Sjef) Cobben
Sjef Cobben heeft diverse publicaties op zijn naam staan, levert bijdragen aan magazines in binnen- en buitenland en is regelmatig gastspreker op congressen. Bovendien is Sjef Cobben hoofdredacteur van Kennisbanken E-Installatie, waaronder Kennisbank NEN 1010 en Kennisbank Power Quality. Daarnaast is hij als hoogleraar verbonden aan de TU Eindhoven.