Power Quality

In deze kennis video behandelt Sjef Cobben de kwaliteit van stroom: Power Quality.
Aan bod komen o.a. :

  • de verschillende belanghebbenden
  • de diverse kwaliteitsaspecten
  • de invloed van de energietransitie
  • spanningsdips en harmonischen
  • interactie tussen stroom en spanning

In nog geen kwartiertje passeert veel nuttige kennis!

Prof.dr.ir. J.F.G. (Sjef) Cobben
Sjef Cobben heeft diverse publicaties op zijn naam staan, levert bijdragen aan magazines in binnen- en buitenland en is regelmatig gastspreker op congressen. Bovendien is Sjef Cobben hoofdredacteur van Kennisbanken E-Installatie, waaronder Kennisbank NEN 1010 en Kennisbank Power Quality. Daarnaast is hij als hoogleraar verbonden aan de TU Eindhoven.