nieuws

Nederlanders leveren meer verlichtingsarmaturen in

verlichting

Nederlanders hebben het afgelopen jaar aanzienlijk meer verlichtingsarmaturen ingeleverd (+ 33%) dan het jaar ervoor. Dat zeggen LichtRec en Wecycle op basis van de voorlopige inzamelcijfers van LightRec en uitvoeringsorganisatie Wecycle.

Nederlanders leveren meer verlichtingsarmaturen in

De inzameling van lampen bleef nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2017 (- 1%).

Campagnes inzameling armaturen

Volgens LightRec en Wecycle komt de stijging vooral door extra inspanningen binnen het professionele circuit en door campagnes gericht op de inzameling van armaturen.

Consumentenarmaturen inleveren

Wecycle en LightRec richtten zich in 2018 flink op het inleveren van ‘consumentenarmaturen’ , zoals bureaulampen, bedlampen of staande lampen. Deze armaturen vallen sinds de zomer van 2018 ook onder de inzamelregeling.

Inzamelnetwerk verbeteren

Net als afgelopen jaren investeerden LightRec en Wecycle in de uitbreiding en verbetering van het inzamelnetwerk. Het aantal inleverplekken voor verlichting bij supermarkten verdubbelde naar 2.500. Er is nu een landelijke dekking.  Ook was er extra aandacht voor kringloopwinkels als inleverpunt voor afgedankte verlichting.

Installatiesector

Het aandeel van de installatiesector vertoont een stijgende lijn. Dit komt onder andere door het gericht stimuleren van de inzameling bij groothandels en bij bouwmarkten. Ook de Gouden Bakkie-campagne droeg bij aan het  succes. Nieuw was een speciale campagne gericht op vakmensen uit Oost-Europa. Ook de komende jaren blijft Stichting LightRec zich hardmaken voor het inzamelen van zoveel mogelijk verlichting.

Lekstromen indammen

Voor dit jaar is de focus van LightRec vooral gericht op het verder indammen van lekstromen. Dit vloeit voort uit het nieuwe Plan van Aanpak van het Monitoringsberaad, waarin producenten, verwerkers, gemeenten, retailers en overheid zijn vertegenwoordigd. Gied van Hoorn, directeur van Stichting LightRec: “We willen het inzamelpercentage van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, waar ook verlichting onder valt, verhogen naar 65 procent. Voor gasontladingslampen halen we deze doelstelling, maar voor armaturen zullen we ons de komende jaren hard moeten blijven inspannen om lekstromen aan te kunnen pakken. Ledlampen en -armaturen komen nog maar mondjesmaat terug omdat zij een veel langere levensduur hebben dan gasontladingslampen. Vandaar ook de lichte daling in inzameling bij lampen.”

Ledtransitie woningmarkt

Ook bereidt LightRec zich dit jaar voor op de versnelde transitie naar ledverlichting in de kantorenmarkt. Die moet uiterlijk in de zomer van 2020 volledig zijn overgeschakeld op led. Van Hoorn: “We verwachten dat er dan in relatief korte tijd heel veel gasontladingslampen vrijkomen en we willen er zeker van zijn dat deze in ons inzamelnetwerk terugkomen, zodat alle materialen een tweede leven kunnen krijgen en gasontladingslampen op de juiste manier worden verwerkt.”

Reageer op dit artikel