nieuws

Bedrijven onvoldoende beschermd tegen blikseminslag

beveiliging

Bij meer dan 50 % van de Nederlandse bedrijven ontbreekt de bliksembeveiligingsinstallatie of voldoet deze niet aan de huidige eisen. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Uneto-VNI. Volgens de branchevereniging beloopt de economische schade als gevolg van blikseminslagen jaarlijks vele tientallen miljoenen euro’s.

Die schade wordt naar de verwachting van Uneto-VNI alleen maar groter. Door de klimaatverandering ontstaat er kans op meer onweersbuien. Daarnaast zijn bedrijven steeds afhankelijker van elektrische installaties en van ICT. De kosten van een blikseminslag kunnen bijvoorbeeld bij productie-uitval in de miljoenen lopen.

Bliksemproof

Volgens Rinus Rubrech, voorzitter van de Vakgroep Bliksembeveiliging van UNETO-VNI, kan schade aan gebouwen en inventaris, maar ook het platleggen van complete ICT-systemen en infrastructuren worden voorkomen. Dat kan door meer bekendheid te geven aan de nieuwe Europese normering voor bliksembeveiligingsinstallaties, die al in 2009 van kracht werd.Europese normering


De Europese normering NEN-EN-IEC-62305 houdt rekening met de toegenomen kans op blikseminslagen. De norm schrijft voor dat in de ontwerpfase een risico-inventarisatie en –evaluatie wordt uitgevoerd. Op basis hiervan wordt vervolgens vastgesteld of een beveiligingsinstallatie voor een gebouw nodig is en aan welk beveiligingsniveau de installatie moet voldoen. Deze afweging werd tot 1 februari 2009, de datum dat de norm van kracht werd, vaak niet of nauwelijks gemaakt.

Periodieke inspectie

Om een goede beveiliging tegen blikseminslag te kunnen garanderen, is daarnaast periodieke inspectie noodzakelijk. Bij inspectie wordt beoordeeld of de installatie nog altijd voldoet aan de geldende eisen. Functiewijziging van een gebouw, constructieve of installatietechnische aanpassingen en diefstal van bijvoorbeeld koperen leidingen kunnen aanpassing of herstel van de installatie noodzakelijk maken.

Reageer op dit artikel