Boeken

NEN 1010 Uitleg en toepassingen - editie 2021

Deze editie is aangepast en geactualiseerd aan de hand van de NEN 1010:2020.

Alles over de NEN 1010 vind je in het nieuwe boek NEN 1010 Uitleg en toepassingen, de vertaalslag van de ingewikkelde norm naar de praktijk. Je vindt hier achtergronden, uitleg en toepassingen van de NEN 1010, waarmee je jouw inzicht en kennis vergroot.

Auteurs: Prof. Dr. Ir. Sjef Cobben en Ing. Nico Kluwen.

NEN 1010 Uitleg en toepassingen - editie 2021

Inspectie van elektrische installaties

Alles over visueel inspecteren, meten en rapporteren. Dit boek is bedoeld als praktisch naslagwerk voor de inspectie van de elektrische installaties. Zowel de visuele inspectie van de elektrische installatie als alle metingen en beproevingen die in het kader van NEN 1010 Deel 6 en NEN 3140 zijn vereist, worden uitvoerig behandeld.

Auteur: Ing. N.J. (Nico) Kluwen

Inspectie van elektrische installaties

PV-Installaties

Praktisch boek voor het ontwerpen en inspecteren van PV-installaties

In het boek de achtergronden van de energietransitie en de ontwikkeling rondom duurzame energie in het algemeen en zonne-energie in het bijzonder en de diverse onderdelen van PV-installaties, zoals de zonnecellen, de panelen, de inverters en hun onderlinge verbindingen.

Auteurs: Prof. Dr. Ir. Sjef Cobben & Ir. Samina Subhani.

PV-Installaties

Handleiding Power Quality

De kwaliteit van spanning en stroom is van groot belang bij het ontwerpen en gebruik van een elektrische installatie. De problemen met Power Quality worden nog wel eens onderschat, omdat veel problemen zich pas over langere tijd uiten in verkorte levensduur van apparatuur, overbelasting, hoge temperaturen en onnodige verliezen. In een aantal gevallen kan er ook sprake zijn van uitval van de installatie (of delen hiervan), niet goed functioneren van toestellen of een brand ten gevolge van extreme overbelasting. In alle gevallen is basiskennis van Power Quality noodzakelijk om de oorzaak van de problemen te achterhalen en mogelijke oplossingen te bedenken en te realiseren. Met deze gedachte is deze handleiding geschreven om de basiskennis te verkrijgen op dit vakgebied, de problemen te herkennen en gestructureerd naar oplossingen te kunnen zoeken.

Auteurs: Prof. Dr. Ir. Sjef Cobben.

Handleiding Power Quality

NEN 3140: Vakbekwaam Persoon

Iedere medewerker die bij werkzaamheden wordt blootgesteld aan risico’s van elektrotechnische aard, heeft te maken met de NEN 3140. Deze norm beschrijft de eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen, wanneer door het gebruik ervan of door de omstandigheden waarin deze worden gebruikt elektrisch gevaar kan ontstaan. Het lezen van een norm is vaak lastig. Dit boek, afgestemd op de NEN 3140 + A2 2018, beschrijft de praktische betekenis van de norm voor de Vakbekwaam Persoon.

Auteurs: A.W.M. Kerkhofs.

NEN 3140: Vakbekwaam Persoon

NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon

De NEN 3140, ontwikkeld door normcommissie NEC 623, beschrijft op welke manier de bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen veilig kan plaatsvinden.Het lezen van deze norm is niet eenvoudig. Het boek NEN 3140 Voldoende onderricht persoon beschrijft de praktische betekenis van NEN 3140 afgestemd op de Voldoende Onderricht Persoon. Hieronder wordt verstaan een medewerker die bij werkzaamheden met of nabij elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen te maken krijgt met gevaren van elektriciteit, maar hiervoor geen elektrotechnische beroepsopleiding heeft gevolgd. Aspirant elektromonteurs, montage medewerkers, lassers, operators in productielijnen en dergelijke kunnen worden aangewezen als Voldoende Onderricht Persoon.

Auteurs: A.W.M. Kerkhofs.

NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon

De elektrische woonhuisinstallatie

Het boek De elektrische woonhuisinstallatie – Nu en in de toekomst geeft een overzicht van de eisen die worden gesteld aan een woonhuisinstallatie op dit moment en in de toekomst. Voor de minimale eisen wordt uiteraard gekeken naar de NEN 1010. Diverse ontwikkelingen in de energie- en installatiewereld laten zien dat een woonhuisinstallatie die nu wordt gebouwd de komende decennia aan veel veranderingen onderhevig zal zijn. Hierbij kan worden gedacht aan de vele ontwikkelingen in het schakelen en regelen van toestellen, de introductie van nieuwe technologieën (elektrische auto, PV-systemen, warmtepompen) en nieuwe woonvormen. De classificatie van woningen is divers. De “All-electric” woning, de “nul-energie” en de “autonome” woning zijn wat energie betreft drie van die mogelijke classificaties. Wat dit betekent voor de woonhuisinstallatie is beschreven in dit boek.

Auteurs: Prof. Dr. Ir. Sjef Cobben

De elektrische woonhuisinstallatie

Panelenbouw is een vak apart

Veilige en bedrijfszekere verdeelsystemen en besturingskasten zijn in het belang van fabrikant en gebruiker, maar hoe zorg je daar nu voor in de praktijk? Dat is het onderwerp van dit boek. Vakkennis en normen zijn in dit boek twee terugkerende belangrijke begrippen. Zo wordt de norm voor schakel- en verdeelsystemen, de EN-IEC 61439 behandeld. Wat zijn de eisen in deze norm en - misschien wel belangrijker - wat is nu precies de achtergrond van deze eisen?

Met dit boek willen we inzicht geven in de actuele problematieken die van belang zijn bij de samenbouw van elektrisch materieel in een besturingskast. De doelstelling hierbij is het inzicht en het begrip van de eisen, die in de EN-IEC 61439 worden gesteld, op een hoger plan te brengen. Dit boek is bedoeld voor paneelbouwers, elektrotechnische installateurs, adviesbureaus, inspectiebureaus, beheerders van elektrotechnische installaties, machinebouwers en docenten en studenten elektrotechniek.

Auteurs: Ir. R. Ritsma

Panelenbouw is een vak apart

Alles over aarding

Wie betrokken is bij het ontwerpen, aanleggen of onderhouden van een elektrotechnische installatie of een bliksembeveiligingsinstallatie moet voor een goede aardingsvoorziening zorgen. Dit is lastig. Een aardingsvoorziening heeft immers diverse functies zoals bliksembeveiliging, persoonsbeveiliging, EMC-compatibiliteit en overspanningsbeveiliging met verschillende randvoorwaarden. In deze uitgave komen alle functionaliteiten en eisen rond aarding aan bod, met de nodige achtergronden en een heldere vertaling naar praktische uitvoeringsvormen. Dit boek is bedoeld voor elektrotechnisch installateurs, adviesbureaus, inspectiebureaus, beheerders van elektrotechnische installaties, hoofden en medewerkers van technische diensten, aardings- en bliksembeveiligingsbedrijven en docenten en studenten Elektrotechniek.

Auteurs: Drs. Ed Pols & Prof. Dr. Ir. Sjef Cobben

Alles over aarding

Wil je specifieke informatie over een uitgave of heb je een vraag over een bestelling?Neem dan contact op met onze klantenservice.

VMN media
Afdeling klantenservice
De Lasso 5C
2371 EV Roelofarendsveen
Telefoon: 088 - 5840 888
E-mail: klantenservice@vmnmedia.nl