nieuws

NEN vervolmaakt normenreeks

beveiliging

Normaliseerder NEN maakt met deel 2 van NEN-EN-IEC 62305 de normreeks voor bliksem- en overspanningbeveiliging compleet. De publicatie ervan liet op zich wachten, omdat Europese en mondiale deskundigen erover van mening verschilden. Deel 2 behandelt de risicobeoordeling en gaat in op economische afwegingen over plaatsing van bliksem- en overspanningbeveiliging. De publicatie bespreekt begrippen als risico, […]

Normaliseerder NEN maakt met deel 2 van NEN-EN-IEC 62305 de normreeks voor bliksem- en overspanningbeveiliging compleet. De publicatie ervan liet op zich wachten, omdat Europese en mondiale deskundigen erover van mening verschilden.

Deel 2 behandelt de risicobeoordeling en gaat in op economische afwegingen over plaatsing van bliksem- en overspanningbeveiliging. De publicatie bespreekt begrippen als risico, kans, schade en letsel. Om die reden is deel 2 volgens NEN voor een ander publiek bedoeld dan de andere drie delen van de reeks. De delen 1, 3 en 4 behandelen vooral de techniek.

Reageer op dit artikel