nieuws

Functionele eisen slimme meter naar Kamer

elektrotechniek

De functionele eisen waaraan een slimme meter moet voldoen, heeft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vastgelegd in een ontwerp Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB). Vorige week heeft hij die aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

In zijn geeft de minister aan dat de kleinschalige uitrol van de slimme meter per 1 januari 2012 begint. Het gaat daarbij om toekomstvaste en veilige op afstand uitleesbare meters.

Geruststellingsbrief

De voorganger van Verhagen, toenmalig minister van EZ Van der Hoeven, had onderzoeksinstuut TNO in 2009 al gevraagd een ‘geruststellingsbrief’ te schrijven. Hierin zou TNO beoordelen of de slimme meter betrouwbaar en toekomstvast is. TNO heeft de geruststellingsbrief op 17 maart verzonden aan minister Verhagen.

Rapport TNO

TNO heeft de metereisen in de AmvB ‘Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen’ beoordeeld aan de hand van 48 toetsen. De uitkomst van deze beoordeling is verwoord in een rapport voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Niet verplicht

De minister is van plan om per 1 januari 2014 te beginnen met de grootschalige uitrol van slimme meters over alle huishoudens in Nederland. De slimme meter wordt niet verplicht. Afnemers kunnen ervoor kiezen de plaatsing van de slimme meter te weigeren.

Reageer op dit artikel