artikel

Intelligent netwerk voor Zeewolde

installatiebranche

Het consortium INZET gaat in Zeewolde werken aan een intelligent netwerk met vraagsturing en energieopslag. Het wil een koppeling maken tussen lokaal energiegebruik en lokaal opgewekte duurzame energie uit windmolens en biogas.

INZET is de afkorting voor Intelligent Net Zeewolde en EnergieTransitie. Het is een initiatief van de bewonersvereniging coöperatie Zeenergie samen met het windpark Sternweg (i.o.) en biovergisting Van der Knaap. Verder wordt het consortium gevormd door windmolenpark Raedthuys, Greenchoice, Proxenergy BV, netwerkbedrijf Alliander, gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland.

Buffering voor biogas

Het consortium heeft de oplossing voor de weersafhankelijkheid van windproductie gevonden door de buffering van biogas in combinatie met vraagsturing.  Als er geen wind is, zal de biogasgenerator voorzien in de vraag naar elektriciteit.

 

Subsidie

Op 5 september heeft de coöperatie Zeenergie namens het consortium een aanvraag ingediend in het kader van de subsidieregeling Intelligente Netten van het ministerie EL&I. Het consortium wil met de aanleg van het intelligent netwerk Zeewolde transformeren tot een volledig duurzaam zelfvoorzienend gebied.

Consumenten

In de eerste vier jaren wil het consortium 50% van de 10.000 huishoudens en circa 1.000 bedrijven verleiden tot aansluiten op het intelligente netwerk. Naar verwachting zal 50% van de energievraag bij huishoudens en 33% bij bedrijven op den duur stuurbaar zijn. Via de coöperatie Zeenergie kunnen de consumenten ook zelf duurzame energie gaan produceren met zonnepanelen en windmolens.

 

Reageer op dit artikel