artikel

Energienet met bestaande technieken ‘slim’ te maken

installatiebranche

Het eerste ‘slimme’ energienet van Nederland heeft zich in de praktijk meer dan bewezen, vinden de initiatiefnemers. De bevindingen worden volgend jaar in een tweede proef uitgediept. Met de resultaten kan over ruim drie jaar elk energienet ‘slim’ worden gemaakt.

PowerMatching City, zoals het project officieel heet, is ruimschoots geslaagd in zijn opzet, meent projectleider Frits Bliek van energiekennisbedrijf KEMA die het onderzoek coördineert. Grof genomen heeft de proef in de wijk Hoogkerk van Groningen , ‘Hoogkerk1’, bewezen dat met bestaande technieken en reguliere handelsproducten een slim energienet, ook wel smart grindgenoemd, te ontwikkelen is en werkt.

In dit net kunnen huishoudens onderling elektriciteit uitwisselen. Bijvoorbeeld als één huishouden te veel elektriciteit heeft omdat zonnecellen stroom maken die niet direct wordt verbruikt en een ander huishouden te weinig heeft als het meer verbruikt dan wordt opgewekt.

In ‘Hoogkerk 2’ zal onder meer de financiële verrekening van de onderling geleverde elektriciteit worden gevolgd. Bliek: “De praktijk moet uitwijzen hoe dat gaat tussen partijen die tot dan niets met energiehandel van doen hadden. Nu is deelname nog redelijk vrijblijvend, omdat de energie die de huishoudens uitwisselen nog niet wordt verrekend. In Hoogkerk 2 zal die verrekening wel plaatsvinden. Het wordt temeer interessant omdat de energieprijs per minuut kan veranderen. Het gaat er dan om de verrekening zo eenvoudig kan maken dat ook leken het kunnen volgen.”

Infrastructuur

Aan de nieuwe ronde van het Hoogkerk-project doen naar verwachting 25 tot vijftig extra huishoudens mee. Die moeten bij voorkeur achter één transformator zitten. Zo kan de invloed van het slimme energienet op de capaciteit van de infrastructuur worden gemeten.

“Onder meer elektrische auto’s en warmtepompen kunnen meer energie opnemen dan het net aankan. Een slim netwerk stuurt deze vraag en voorkomt zo dat de belasting te groot wordt.” Met de ervaringen kan de ‘verslimming’ worden voorbereid van oudere netten zoals die in de grote steden liggen en capaciteitsuitbreidingen worden uitgesteld of voorkomen.

Die pogingen trekken volgens Bliek inmiddels wereldwijd de aandacht. “De bevindingen worden vaak in aangepaste vorm in het eigen land uitgeprobeerd.”

In de praktijk komt dat volgens hem vaak neer op deeloplossingen en minder op de integratie zoals die in Hoogkerk wordt getest. Een ‘Hoogkerk 3’ zit er waarschijnlijk niet in. Als het tweede proefproject over drie jaar is afgelopen, komt de nadruk te liggen op het ontwikkelen van technieken en producten die het energienet op grote(re) schaal ‘slim’ maken.

Huishoudens wisselen energie onderling uit

Reageer op dit artikel