artikel

Proeftuin geeft ‘energie’ richting

installatiebranche

Vijf ‘proeftuinen’ laten de komende jaren zien hoe ‘intelligente’ systemen de energievoorziening duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar kunnen maken. De 26 partijen die daarmee als Smart Energy Collective (SEC) aan de slag gaan bedenken ook een standaard voor de nieuwe technieken.

‘Slimme’ technieken vergen nog standaardisatie

“Over smart grids wordt al langer gesproken maar de realisatie is op een enkele kleinschalige uitzondering na nooit gerealiseerd”, zegt Paul Appeldoorn, projectmanager bij Heijmans Civiel, één van de 26 partijen van het SEC. “Dat komt omdat het bij smart grids tot nog toe hoofdzakelijk om de techniek ging. Die werd ‘top-down’ uitgevoerd en leverde dan toch niet het verwachte resultaat op. In deze proeftuinen gaat het vooral om het gemak wat de eindgebruiker eraan heeft.”

De vijf proeftuinen worden aangelegd op de luchthaven Schiphol, in enkele kantoren van SEC-deelnemers ABB en Siemens, en in drie woonwijken: in Gorinchem, Heerhugowaard en Goes. “We kijken over de grenzen van de bedrijfstak heen”, zegt Appeldoorn. Deels om concrete ‘slimme’ energienetten en -diensten te ontwikkelen; deels ook voor zakelijk profijt. En bedrijven met verschillende disciplines hopen de expertise van de verschillende onderdelen te kunnen combineren bij de realisatie van de proeftuinen.

BAM bijvoorbeeld ziet kansen om gebouwgebonden technieken te kunnen combineren met infrastructuur en energiediensten. “Dat heeft weer invloed op de manier van bouwen”, verwacht Magrita Noordmans, hoofd zakelijke ontwikkeling van BAM Infratechniek. Gebouwen en zelfs wijken worden ‘slimmer’ en genereren ook steeds meer energie. Hoe dat handen en voeten krijgt moet de komende tijd blijken. “Het project heeft v ooralsnog een hoog abstractieniveau”, vindt Noordmans. “Gaandeweg moeten de plannen concreter worden en in de loop van het volgende jaar worden uitgevoerd.”

Het begrip ‘slim energienet’ heeft inderdaad een hoog abstractieniveau, meent ook Pier Nabuurs, voorzitter van de stuurgroep SEC. “Dat kan ook niet anders; je moet eerst in grote lijnen uitzetten wat je wil bereiken. Pas dan kun je de details invullen.” Daarna kunnen wat hem betreft ook exportorders worden ingevuld, want ‘het buitenland’ werkt volgens hem nog nauwelijks aan een andere energievoorziening met ‘slimme’ energienetten. “Buiten Nederland wordt al wel gekeken om toestellen ‘intelligent’ te maken. Voor zover ik weet worden er nog geen pogingen ondernomen om netwerken ‘slim’ te maken.”

‘Intelligente’ energienetten helpen de energie te distribueren die bijvoorbeeld de bewoners van een wijk zelf opwekken met onder meer zonnepanelen en HRe-ketels. Een ‘slim’ netwerk zorgt ervoor dat op om het even welk moment voldoende elektriciteit beschikbaar is. Met dezelfde ‘intelligentie’ voorkomt het net dat het overbelast raakt. Toestellen die elektriciteit verbruiken bepalen grotendeels zelf wanneer ze dat uit het ‘slimme’ netwerk betrekken.

Sensoren en programmatuur maken netwerken en toestellen ‘slim’. “Het grote aantal extra onderdelen dat netwerken en toestellen daarmee krijgen ondermijnt de betrouwbaarheid van de energievoorziening niet”, meent Nabuurs.

Reageer op dit artikel