artikel

Model illustreert principe van ‘vaste windturbine’

installatiebranche

Een ‘windturbine zonder bewegende delen’ zet windenergie om in elektrische energie. Een model van deze ‘Ewicon’ staat nu voor het gebouw van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Delft.

De Ewicon is een ‘elektrostatische windenergie convertor’; een windturbine zonder bewegende delen. Het is een stalen frame met horizontale stalen buisjes erin. In het raamwerk worden elektrisch geladen microscopisch kleine waterdruppeltjes geblazen die door de wind worden weggeblazen. De beweging van de druppeltjes veroorzaakt een elektrische stroom. De energie wordt opgeslagen in een condensator en vervolgens weer afgegeven aan het openbare net.

Het technische principe van de Ewicon lijkt nog het meest op dat van een bal die tegen een glijbaan wordt geschopt en weer terugrolt, zegt Dhiradj Djairam van de TU Delft die de Ewicon mede ontwikkelde. “Het kost energie om de bal in beweging te brengen maar je krijgt daar ook weer energie voor terug. De kunst is nu om er meer energie uit te halen dan erin gaat.”

De techniek achter de Ewicon bestaat al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. In een enkel geval is buiten Nederland met wisselend succes geprobeerd om de theorie om te zetten in de praktijk. Daarvoor werden uit onder meer olie en alcohol geladen druppeltjes gemaakt. Djairam: “Wij zijn de eersten die tot een werkend model met waterdruppels zijn gekomen.” De druppels zijn 5 tot 10 micrometer groot en houden de Ewicon onder alle omstandigheden aan de gang. “Djairam: “Het waait nooit te hard.”

Aan dat model moet volgens Djairam nog wel wat worden verbeterd. “Naarmate de aanpassingen hun beslag krijgen wordt ook duidelijk of het model van de Ewicon kan worden opgeschaald en of het resultaat kan concurreren met andere manieren om hernieuwbare energie te winnen.” Bedrijven kunnen participeren in het vervolgonderzoek om daar achter te komen. Tot dat is geregeld blijft de Ewicon volgens Djairam in elk geval een onderwerp voor promotie-onderzoek op deelaspecten van de techniek.

Transformator

Als blijkt dat het systeem inderdaad zinvol kan worden opgeschaald dan zou die in een extra verdieping op bijvoorbeeld appartementengebouwen kunnen staan. Afgeschermd van de omgeving want het systeem werkt met hoge gelijkspanningen van 50 tot 100 kilovolt. Het vermogen moet dan minimaal een kilowatt zijn. Het huidige vermogen bedraagt enkele watts. Wat Djairam betreft voldoet de Ewicon vooral als decentrale energie-opwekker in de bebouwde omgeving.

De installatie gebruikt dan onder meer opgevangen regenwater of verdampingswater uit kassen. Een speciale transformator zet die energie om in de gangbare netspanning.

Het uiterlijk van de Ewicon is ontworpen door Mecanoo architecten. De TU Delft ontwikkelde de techniek in een consortium met Wageningen UR en de bedrijven Nuon, Medspray, Stanmax en Volker Wessels. Mecanoo verwer kte de Ewicon eerder in het Stadstimmerhuis 010 in Rotterdam.

Reageer op dit artikel