artikel

Warmteproef in transformatorstation

installatiebranche

Liander onderzoekt of warmte uit hoogspanningstransformatoren de ruimten in de transformatorstations op temperatuur kan houden. De netbeheerder voert daarvoor een proef uit in het transformatorstation van Lochem.

Bij het welslagen ervan overweegt Liander hergebruik van transformatorwarmte op te nemen in de bestaande en nieuwbouwplannen voor transformatorstations.

Hoogspanningstransformatoren geven een aardige hoeveelheid warmte af, zegt projectleider Marcel de Nes Koedam van Liander. “Bij nullast, dus op het moment dat de transformator niet wordt gebruikt, is dat al ruim 18 kilowatt.” In bedrijf levert het een laagwaardige warmte op met een maximale temperatuur van ongeveer 90 graden Celsius. “In de praktijk schommelt de waarde tussen 67 en 70 graden Celsius.” Tot nog toe blazen ventilatoren deze warmte weg.

In Lochem zet de transformator hoogspanning van 150 kilovolt om in een spanning van 10 kilovolt. De transformator geeft de warmte die daarbij vrijkomt af aan koelribben. In deze pilot is een van de koelribben verwijderd en aangesloten op een warmtewisselaar. Een water/glycolmengsel neemt de warmte op en geeft die via een tweede wisselaar af aan de luchtbehandelingskast van het transformatorstation. De warmte brengt de lucht op temperatuur en daarmee het transformatorgebouw.

Tot nog toe worden transformatorstations elektrisch verwarmd. “Hoogspanning en aardgas gaan niet zo goed samen”, zegt De Nes Koedam. “Bij het aan- en uitschakelen van de transformatoren kan een vonkenregen ontstaan; dan wil je geen aardgas in de buurt hebben.”

Als de proef slaagt denkt Liander aanzienlijk te kunnen besparen op de verwarmingskosten. ‘Lochem’ is het eerste project in Nederland in z’n soort.

De Britse netbeheerder UK Power Networks gaat in Londen het nieuwe gebouw van het museum Tate Modern via het transformatorstation Bankside voorzien van warmte en warm tapwater.

Reageer op dit artikel