nieuws

Dimmen openbare verlichting aantrekkelijker

installatiebranche

Provincies en gemeenten krijgen van de beheerders van de elektriciteitsnetten in Nederland meer mogelijkheden om de openbare verlichting te dimmen. De lagere energiekosten die daarmee gepaard gaan, worden voortaan altijd doorberekend.

Dit zijn de belangrijkste afspraken die de Taskforce Verlichting gemaakt heeft met Netbeheer Nederland en de drie grootste regionale netbeheerders, Enexis, Liander en Stedin.

Energiebesparing

De netbeheerders hebben zich bereid verklaard om het dimmen van de openbare verlichting (via de aansluiting) altijd mogelijk te maken. Een aantal netbeheerders is – in samenwerking met gemeenten – al gestart met pilots op gebied van dimmen. Het dimmen van de openbare verlichting tijdens de nachtelijke uren kan naar schatting 20 tot 30 procent energiebesparing opleveren.

Onbemeterd

In Nederland is een groot deel van de openbare verlichting onbemeterd, waardoor de lagere energiekosten als gevolg van dimmen niet altijd worden doorberekend. Een nieuw rekenformat waarmee de netbeheerders gaan werken moet ervoor zorgen dat de besparing wel wordt doorberekend.

Servicenormen

Ook zijn afspraken gemaakt over de administratieve lastendruk en de service bij storingen. Er is niet langer een accountantsverklaring nodig van gemeenten om de juistheid van de aangeleverde gegevens te garanderen, maar een bestuurdersverklaring volstaat. Ten slotte werken de netbeheerders samen aan een landelijke servicenorm, die in 2012 gereed moet zijn. Dit moet leiden tot meer duidelijkheid over de snelheid waarmee storingen verholpen worden en betere communicatie over het oplossen van deze storingen.

Reageer op dit artikel