nieuws

Zelfvoorzienende huishoudens een stap dichterbij

installatiebranche

In Amsterdam Nieuw-West gaat een Vehicle2Grid pilot van start. Hierbij kunnen bewoners de batterij in hun elektrische auto gebruiken om lokaal opgewekte energie op te slaan. Dit werd vanmorgen bekendgemaakt op het Smart City event in Amsterdam.

Zelfvoorzienende huishoudens een stap dichterbij

Bewoners kunnen nu zelf bepalen wat er gebeurt met lokaal opgewekte energie, bijvoorbeeld van eigen zonnepanelen. De energie kan worden teruggeleverd aan het net, direct worden gebruikt, of opgeslagen worden in de batterij van een elektrische auto om later te gebruiken voor vervoer of in huis.

Switch 2 Smart Grids

De pilot is een samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder Cofely, Alliander, ABB, Mitsubishi Motor Corporation, Amsterdam Smart City, Hogeschool van Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West. Voor dit project is door het TKI Switch 2 Smart Grids een subsidie gehonoreerd, waardoor gezamenlijk een investering van 1,6 miljoen euro wordt ingezet.

Elektrische auto’s

De samenwerking zal in een periode van drie jaar een bijdrage leveren om de verschillende technische, economische en sociale barrières weg te nemen. Verwacht wordt dat de pilot de grootschalige implementatie van elektrische auto’s en het zelfvoorzienend worden van huishoudens een stap dichterbij brengt.

Energienet beter balanceren

In de pilot wordt een systeem getest waarbij de consument de controle heeft over zijn eigen energievoorziening. In de toekomst kan dit een bijdrage leveren aan het beter balanceren van het energienet. Er zouden op bepaalde momenten prikkels gegeven kunnen worden aan bewoners om de auto als opslag aan het energienet aan te bieden of juist om de batterij te ontladen.

Hogeschool van Amsterdam

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam gaan het gedrag onder bewoners  onderzoeken en ook hun energiebehoeftes in kaart brengen. De ontwikkeling van een open online platform voor datacommunicatie is een ander belangrijk onderdeel van de pilot. Dit open platform brengt verschillende partijen met elkaar in verbinding, die normaliter niet vanzelfsprekend met elkaar zouden samenwerken.

Apps

Zo kan data uit een huishouden worden gekoppeld aan data uit een auto of een laadpaal. Met de data kunnen mogelijk nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld voor de eindgebruiker, zoals apps gekoppeld aan duurzame energie, elektrisch vervoer of het handelen in energie tussen huishoudens.

Drie fases

In 2014 gaat de Vehicle2Grid pilot van start. De pilot duurt drie jaar en bestaat uit de volgende fases:

1.    Vehicle2Home 2014, Lochem: Enkele geselecteerde en enthousiaste huishoudens in Lochem gaan een eerste test doen om het platform en het systeem te optimaliseren.

2.    Vehicle2Building 2015, Amsterdam: Met de kennis uit Lochem wordt in Amsterdam Nieuw-West een test gedaan met een (bedrijfs)gebouw en een aantal e-auto’s van verschillende gebruikers.

3.    Vehicle2Grid 2016, Amsterdam: Tot slot wordt al deze kennis meegenomen in de laatste fase van de pilot en zal de Vehicle-to-Grid oplossing getest worden in een hele straat of buurt in Nieuw-West.

Smart City Event

Het Smart City Event is op 13 en 14 mei in Amsterdam. Het event vindt voor het4e jaar plaats. Het gaat om een grootschalige Europese conferentie waar steden, netbeheerders, energiebedrijven, industriële organisaties en technologische partijen en kennisinstituten samenkomen om kennis te delen over het realiseren van Smart City projecten.

Reageer op dit artikel