nieuws

Steun voor windeiland op de Doggersbank

installatiebranche

Steun voor windeiland op de Doggersbank

De Deense netbeheerder Energienet gaat samen met TenneT de mogelijkheden onderzoeken van een hoogspanningshub op de noordzee.

Dat is vastgelegd in een overeenkomst die werd ondertekend in het bijzijn van de EU commissaris voor energie. Aangezien TenneT ook een belangrijk deel van het Duitse hoogspanningsnet beheert, spreken de partijen van een trilaterale overeenkomst. De hoop is dat meer landen rond de Noordzee zich aansluiten bij het futuristische plan.

TenneT directeur Mel Kroon stofte het al langer rondzingende idee afgelopen flink af. Een eiland in de buurt van de Doggersbank kan in zijn ogen een knooppunt vormen van een netwerk van nog aan stroomkabels die de hoogspanningsnetten van de landen rond de noordzee met elkaar verbinden. Op die manier kan elektriciteit efficiënt gedistribueerd worden van  gebieden met een tijdelijk overschot van duurzame energie naar gebieden waar het op dat moment minder hard waait of de zon niet schijnt. Op die manier worden fluctuaties in de hoogspanningsnetten uitgevlakt.  Het eiland biedt bovendien een werkhaven voor  de bouw en het onderhoud van windparken op zee en vormt een solide basis voor de converterstations. Die zijn nodig om wisselstroom om te zetten in de gelijkstroom die nodig is voor stroomtransport over lange afstand.  Een aansluiting met de stuwmeren van Noorwegen zou ook kunnen voorzien in tijdelijke opslag van opgewekte energie.

 

Science fiction

Directeur Torben Nielsen van de Deense netbeheerder Energinet: “De bouw van een kunstmatig eiland midden in de Noordzee klinkt nu nog als science ficition”. Maar het is een hele efficiënte manier om te anticiperen op een toenemend aanbod van hernieuwbare energie.” Als er meerdere netbeheerders aansluiten zou de bouw van het eerste eiland rond 2035 van start kunnen. 

Reageer op dit artikel