nieuws

‘Energietransitie krijgt extra vaart’

installatiebranche

De energietransitie krijgt met het regeerakkoord van Rutte-III extra vaart, verwacht Uneto-VNI.

‘Energietransitie krijgt extra vaart’

In het nieuwe regeerakkoord staat dat nieuwbouw en een groot aantal bestaande woningen aardgasvrij worden gemaakt. Dit ziet Uneto-VNI als een signaal dat het roer om gaat. In 2030 zou er een CO2-reductie van 49 procent moeten zijn.

 Leestip: gratis whitepaper over de impact van all electric op de woonhuisinstallatie

Beroepsonderwijs heeft prioriteit

Techniek in het beroepsonderwijs krijgt topprioriteit. Dat blijkt volgens Uneto-VNI uit een structurele investering van 100 miljoen euro per jaar in het technisch vmbo en uit de voortzetting van het Techniekpact.

Techniek in het basisonderwijs

Het nieuwe kabinet honoreert ook twee andere wensen van de organisatie: experimenten met vraagfinanciering in het mbo worden toegestaan en de kerndoelen voor techniek in het basisonderwijs worden aangescherpt.

Transitievergoeding mkb

Het kabinet doet zijn best werkgeverschap weer aantrekkelijker te maken, vindt Uneto-VNI. Het kabinet beperkt de verplichte loondoorbetaling bij ziekte voor bedrijven tot 25 werknemers tot één jaar. Ook wordt de transitievergoeding voor het mkb beperkt. Langere tijdelijke contracten worden mogelijk en het ontslagrecht wordt versoepeld.

‘Meer banen’

Doekle Terpstra, voorzitter van Uneto-VNI: “De risico’s voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen worden kleiner. Vast wordt minder vast en flex wordt minder flex. Dat zorgt voor een grotere dynamiek op de arbeidsmarkt en uiteindelijk tot meer banen.”

Lees ook:

Energietransitie: mooie plannen maar gebrek aan daadkracht en investeringen
Installateurs krijgen meer te maken met energieopslag
Nederlanders niet klaar voor energietransitie

Reageer op dit artikel